Przegląd prasy katolickiej

NIEDZIELA  w tygodniku przeczytamy m.in: ,, Globalna ośmiornica” – tygodnik akcentuje ważny problem ogólnoświatowy. Proces globalizacji, z którym mamy do czynienia od kilku dekad, dotyczy nie tylko wymiany technologii czy gospodarki – ale także przestępczości zorganizowanej. Włoski prokurator krajowy Giovnni Russo ostrzega przed lekceważeniem możliwej już obecności, także w naszym kraju, struktur mafijnych. Przestępczość zorganizowana jest niezwykle niebezpieczna, dotyka bowiem najwyższych struktur władzy i powoli niszczy państwa od środka. A jej macki sięgają już m.in. Słowacji. ,,Siła Słowa” –  99. urodziny Jana Pawła II . Urodził się jako drugi syn z trójki dzieci ( brat Edmund miał wówczas 14 lat, siostra Olga zmarła zaraz po urodzeniu w 1914 r.) Jest to wspaniały dar Pana Boga ofiarowany światu. W ,,Niedzieli” trójgłos w tej ważnej dla nas sprawie. Jesteśmy świadkami bezpardonowego ataku na święty dla nas Wizerunek – i na Ikonę Jasnogórską. Wydarzenie to wywołało w kraju powszechne oburzenie, falę komentarzy, ale i konkretne działania w postaci pozwów o obrazę uczuć religijnych. Głos zabierają: metropolita częstochowski abp Wacław Depo, przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Marian Waligóra oraz znany prawnik Jerzy Kwaśniewski. Rozmówcy próbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, dlaczego tak bolesne wydarzenia dzieją się w kraju uważanym na całym świecie za maryjny. Przeczytamy również: ,,Kapłan sługą piękna” – śp. ks. Marian Balicki 1952 -2019. Przeczytamy fragmenty homilii  z pogrzebu księdza, który zginął w wypadku samochodowym. Ks. Balicki wydał kilkanaście tomików wierszy oraz udzielił wielu wywiadów do mediów. Za swoją twórczość literacką otrzymał wiele nagród. Ostatnio opublikowany tomik nosi tytuł ,,Czas na  miłość”.  ,,Do Ciebie wracam, jak ptak do gniazda, jak pocałunek do serca, jak głos do słowa, do Ciebie wracam, Miłości niekochana, cicha czuwająca, obecna w tajemnicy Chleba, wracam(..) na ciszę płonących serc, na nowe narodzenie” – to słowa modlitwy ks. Mariana Balickiego, które w dniu jego pogrzebu mają wyjątkowe znaczenie – mówił ks. Tadeusz Kocór. 

 GOŚĆ NIEDZIELNY   w tygodniku przeczytamy m.in: ,,Jesteśmy Jego kaprysem” – ,,Po co Pan Bóg stworzył człowieka?”. Miał za mało zmartwień z różnorodnymi przedstawicielami fauny i flory? musiał sobie zafundować kilka miliardów dodatkowych ,,problemów” głośno wyrażających swoją niezgodę na rzeczywistość, tupiących nogami, krytykujących i załatwiających pobożne interesy?  Bóg może nie mieć znaczenia dla człowieka, ale człowiek ma wielkie znaczenie dla Boga. ,, 500 milionów dusz” – jakimi kryteriami się kierować, wybierając posłów do Parlamentu Europejskiego. Polacy niezbyt chętnie uczestniczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2014 r. frekwencja w naszym kraju należała do najniższych w UE – zagłosowało niespełna 24 proc. uprawnionych. ,,Miłość to nakaz” – przykazanie miłości nie znosi innych przykazań – wszystkie w nim się zawierają. Stan ludzkości i stan Kościoła jest taki, jaki jest stan miłości jego członków. Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Jej przeciwieństwem jest obojętność, najgorszy stan, jaki jest możliwy – mówił papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski. Gdy miłość jest prawdziwa, a nie na pokaz, prowadzi nie do chwały własnej, lecz Bożej. ,,Pierwsze w Polsce” – w Nowym Sączu św. Rita jest czczona od 26 lat. Od 19 maja ma tu swoje sanktuarium. Włodzimierz Oleksy z Powroźnika  zapowiada, że uda się pieszo do Cascii, by za nie podziękować. Przed słynącym łaskami obrazem św. Rity klęczy matka, która za jej wstawiennictwem wyprosiła u Boga to, że syn przestał pić i uprawiać hazard. Inna kobieta modli się o uzdrowienie córki, u której zdiagnozowano nowotwór. Takich przykładów jest bardzo dużo, gdzie czujemy wstawiennictwo świętej Rity. Módlmy się i my – ŚWIĘTA RITO – WYSŁUCHAJ NAS.

ŹRÓDŁO –  Miłosierdzie Boże – Naszą Nadzieją. Pielgrzymka Słowaków i Radia Lumen – w sobotę 4 maja, już po raz piętnasty do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyła pielgrzymka Słowaków, organizowana przez Radio Lumen . Hasłem pielgrzymki były słowa: ,,Przyjaźń z Chrystusem oraz głęboka relacja z Kościołem – drogą do wolności bez grzechu”. W spotkaniu wzięło udział około 20 tysięcy wiernych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Juraj Spuchlak, dyrektor Radia Lumen. Do pielgrzymów przybył ks. abp Jędraszewski – przywitał wszystkich i przywołał piękną modlitwę, jaką św. siostra Faustyna zapisała w ,,Dzienniczku”. Zaznaczył, że przyszłość i to wszystko, co budzi w człowieku poczucie wstydu i żalu: upadki i grzechy należy zostawić działaniu Bożego Miłosierdzia. Ks. Arcybiskup podkreślił, że przyszłość, choć może nieść pewne obawy, powinna być przestrzenią planowania dobrych uczynków i ochrony przed złem. – Jestem przekonany, że Wasz pobyt w tym miejscu pozwoli głęboko przeżyć te trzy wymiary czasowe Bożego Miłosierdzia i miłosierdzia międzyludzkiego, do którego wzywa nas Pan Jezus. Odchodząc stąd, miejcie głębokie przekonanie, że zmartwychwstały Pan, który pokonał szatana, grzech i śmierć, jest zwycięzcą, który ogarnia nas swoim miłosierdziem i nieustannie zachęca do zwycięstw nad osobistymi słabościami i grzechami. Będąc tutaj, dajecie przeniknąć się Jego pokojem i zanieście go do swoich domów ,miejsc pracy i do swojej ojczyzny – apelował.       Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

CUDA I ŁASKI BOŻE  – Matka Boża Makowska – opiekunka rodzin. Skarbem Makowa Podhalańskiego jest jego sanktuarium ze słynącym łaskami obrazem Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin. ,,Klękam w duchu przed tym wizerunkiem i zawierzam Bogurodzicy nową Polskę i dalszą jej odnowę. Odnowę wewnętrzną człowieka. Błogosław Matko tę ziemię” – takie słowa napisał przed laty Jan Paweł II w liście upamiętniającym 400. rocznicę obecności Matki Bożej w makowskiej świątyni. Papież miał ogromny kult do tej Matki Bożej i ukoronował Jej obraz podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. W dzisiejszym świecie, kiedy codziennie dokądś się spieszymy , z kimś jesteśmy umówieni, coś mamy załatwić, nikt nie zastanawia się nad siłą i znaczeniem modlitwy do Matki Bożej. Czy kiedy klęczymy w kościele przed cudownym, łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Makowskiej Opiekunki i Królowej Rodzin, myślimy, do Kogo tak naprawdę się modlimy? Mieszkańcy Makowa przypisują Matce Bożej ocalenie miasteczka od ruiny w czasie drugiej wojny światowej. Przez kilka dni Maków Podhalański był w zasięgu frontu – sowieckie armaty były ustawione w pobliskich Zembrzycach i Budzowie. Żołnierze strzelali, często nie widząc celu, jednak w Makowie nikt nie ucierpiał. Po wojnie mieszkańcy wystawili na Górze Makowskiej kaplicę ku czci Patronki Ziemi Makowskiej, jako wotum. Podczas swojej wizytacji parafii w 1971 roku przy tej kapliczce modlił się Karol Wojtyła.Pamiętając o pomocy Maryi, makowianie w maju gromadzą się w tym miejscu i śpiewają Litanię loretańską. 25 lipca 2001 roku nad Makowską Górą nastąpiło oberwanie chmury. Do centrum Makowa spłynęła z wielką prędkością masa wody wraz z ziemią, kamieniami, konarami drzew i gałęziami. Woda porywała wszystko, co napotkała na swej drodze – nawet samochody. Choć zniszczenia były wielkie, jednak nikt nie zginął. ,,Maków ocalał, bo czuwała nad nim Patronka Ziemi Makowskiej – Nasza Pani Makowska, Opiekunka i Królowa naszych Rodzin” – twierdzą dziś mieszkańcy miasteczka. Żywym dowodem łaskawości Matki Bożej jest znana z kronik parafialnych dziewczynka – Ewa Walczakówna , która w 1954 roku w cudowny sposób odzyskała wzrok za wstawiennictwem Matki Bożej Makowskiej. MATKA BOŻA MAKOWSKA – OPIEKUNKA RODZIN – WSTAWIAJ SIĘ ZA NAMI.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO CZYTANIA GAZET KATOLICKICH: DUSZPASTERZE PARAFII –  KS.MARIUSZ KILAR I KS.WINCENTY SKROBACZInformacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk