Przegląd prasy katolickiej

NIEDZIELA Już za tydzień Niedziela z Płytą Oddanie 33 – rekolekcje, które przygotowują nas do oddania się Jezusowi przez Maryję. Tematami numeru są: ,,Nieudany atak” – Watykański raport: Jan Paweł II został oszukany. ,,Zmieniają życie” – Czym dla nas, katolików, są sakramenty? To tradycja, zwyczaj, a może obowiązek? Czy widzimy w nich jeszcze przestrzeń działania samego Boga? O tym, czym są sakramenty, czy Bóg może przez nie uzdrawiać oraz jak uwierzyć w  ich rzeczywistą moc, tłumaczy ks. Krzysztof Kralka pallotyn, rekolekcjonista, autor książek  z tematyki duchowości, założyciel i dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, w artykule ,,Sakrament to nie automat” – Mamy spory problem z religijnością, która nie wypływa z wiary, a jest tylko konsekwencją przyzwyczajenia lub tradycji odziedziczonej po przodkach. Natomiast w Treści Wiary przeczytamy: ,,Gdzie jest dusza?” – Chrześcijańskie rozumienie duszy ściśle wiąże się z Biblią. W Starym Testamencie dusza to obraz Boży, Boże tchnienie życia, pierwiastek istnienia i życia. Według Nowego Testamentu, dusza jest wewnętrznym światem człowieka, jest otwarciem na Boga. Duszy, podobnie jak Boga, nie można umiejscowić geograficznie, nie można wytłumaczyć jej istoty samej z siebie. Jedno tylko jest pewne: dusza jest bezcenna. Przeczytamy również o ks. Janie Pawle Aeltermannie z Gdańska, którego historia życia jest żywa, jest współczesną katechezą dla ludzi wierzących – ,,Nieznany męczennik z Gdańska”. W Niedzieli Przemyskiej  ,,Kochamy życie!”- przeczytamy o rodzinie państwa Hudyczów, którzy wychowali czwórkę dzieci, w tym jedno jest adoptowane.  Jak mówią nasze marzenie się spełniło. Mimo naszych słabości, niedoskonałości Bóg, który jest Miłością, obdarza nas łaskami i siłą, by dzieci wychowywać i oddawać Bogu na Jego chwałę. Tygodnik opisuje uroczystości pogrzebowe jakie w ostatnim czasie miały miejsce: – Biskup Jan Niemiec (1958 – 2020), –  Ks.prał. Bronisław Żołnierczyk, – Ks. prał. Tadeusz Biały, – Ks. Marek Siedlecki, – Ks. kanonik Wincenty Skrobacz, Ile łaski Bożej spłynęło przez jego posługę kapłańską do ludzkich dusz! Sam tylko Bóg to wie, i tylko On  hojnie nagrodzi trud i poświęcenie. Takimi słowami pożegnaliśmy ks. kanonika. 

 GOŚĆ NIEDZIELNY  Za tydzień w ,,Gościu Niedzielnym” kalendarz ścienny na 2021 rok. 15 listopada br. katolicy we Francji, którzy nie mogli wejść do świątyń z powodu restrykcji, modlili się przed świątyniami. Zdecydowanie domagają się przywrócenia celebracji Eucharystii z udziałem wiernych. Temat ,,Gościa” – ,,Pytania o Miłość” – Bywa, że miłość boli. Ale na końcu czasów Chrystus zapyta właśnie o nią. Miłość – oto właściwy motyw postępowania i środowisko życia w niebie. ,,Pieniądze to za mało” – System pomocy dla osób niepełnosprawnych wymaga reformy. Brak pieniędzy nie jest jedynym problemem. ,,Potrzeba wiary Abrahama” – O wolności i odpowiedzialności oraz o tym, jak przetrwać trudny dla Kościoła i Polski czas, mówi arcybiskup Henryk Hoser. Wierzę, że Bóg jest Panem historii i On radzi sobie z każdą, najtrudniejszą nawet sytuacją. Jednak żeby tego doświadczyć i to zrozumieć, potrzeba nawrócenia, zawierzenia i ufności. ,,Jeśli się nie nawrócicie – wszyscy podobnie zginiecie”. I naprawdę nie chodzi tutaj o koronawirusa… Ponadto: ,,Oddana bez reszty”  – Czy trzyletnia Maryja zamieszkała w jerozolimskiej świątyni? Czy słysząc beczenie zarzynanych baranów, przeczuwała, że za kilka lat narodzi Tego, o którym wzruszony Jan Chrzciciel zawoła: ,,To jest Baranek Boży , który zgładzi grzechy świata!”? Gest ofiarowania znaczył jedno: należy do Niego. W całości. Jan Paweł II: Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie. Natomiast ks. prof. Wiesław Przyczyna w artykule ,,Jak przeżyć Mszę w telewizji?” – żeby była prawdziwa. ,,Czy mamy szczepionkę?” – Czy rzeczywiście jesteśmy bliscy pokonania COVID 19? Niestety szczepionki jeszcze nie mamy. 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO CZYTANIA GAZET KATOLICKICH: DUSZPASTERZE PARAFII –  KS.MARIUSZ KILAR I KS.WINCENTY SKROBACZInformacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk