Przegląd prasy katolickiej

NIEDZIELA –  ,,Miłość ze znakiem jakości” – co czwarte małżeństwo w Polsce się rozpada. Jaka jest recepta na szczęśliwe małżeństwo? Tygodnik – oddaje głos praktykom. W artykułach ,,Siła sakramentu”, ,,Miłość wymaga pracy”, ,,Dwa spojrzenia na małżeństwo” i ,,Zaufać bez granic” są rady żon i mężów z kilkutygodniowym i kilkudziesięcioletnim stażem. O tym, że bywa ostro pod górę mówią małżonkowie, którzy byli bardzo blisko rozwodu. Wszyscy podkreślają: związek trzeba budować na Bogu. ,,Inwestujemy w lokalną Polskę” – czy ze stołecznego ministerstwa widać problemy średnich i małych firm? Okazuje się, że tak. Minister Anna Gembicka – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w wywiadzie mówi o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, które utraciły społeczne i gospodarcze znaczenie oraz promocję. 

 GOŚĆ NIEDZIELNY ,,Rozmywanie prawdy” – o tym, jak Rosja rozmywa odpowiedzialność Związku Sowieckiego za agresję na Polskę we wrześniu 1939 r. oraz za zbrodnię katyńską. ,,W interesie Polaków” – prezydent Andrzej Duda mówi o naszej polityce krajowej i zagranicznej. Jestem katolikiem i w związku z tym mój system wartości wyrasta z nauczania Kościoła. ,,Otaczamy księży” – akcja duszpasterska. Kapłani stoją na pierwszej linii ognia, wiemy o tym. Dlatego na październik portal gosc.pl zaproponował akcję otaczania księży. Modlitwą. Organizatorzy wyjaśniają – będziemy modlić się za Was. Za przyczyną Maryi w modlitwie różańcowej zaniesiemy wszystkie Wasze sprawy i Was samych do Pana Boga. Bo jesteście nam bardzo potrzebni. Stworzymy przestrzeń, w której każdy będzie mógł wziąć Was pod duchową opiekę. Akcja ruszy wraz z końcem września. Internauci wybiorą księdza ,którego otoczą swoją modlitwą. Jak,, złapać się” na ten modlitewny szturm? Co trzeba zrobić? Prosimy kapłanów, by do 25 września przysyłali swe zgłoszenia na adres: gosc@gosc.pl. Możecie podać konkretną intencję lub pozostawić ją jako tajemnicę między wami a Panem Bogiem. Podawanie pełnych personaliów nie jest oczywiście konieczne, ale prosimy, zostawcie w e-mailu jakąkolwiek informację, za kogo mamy się modlić. Ponadto: ,,Polacy, nawróćcie się”! Na płycie lotniska Włocławek -Kruszyn zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Ludzie przyjechali po to, aby prosić o łaski dla siebie, swoich rodzin i dla całej ojczyzny. Bp Wiesław Merring podczas akcji modlitewnej Polska pod Krzyżem mówił: -stajemy pod krzyżem, żeby odszukać siebie, znaleźć swoje miejsce w życiu. Chcemy pokazać światu, że należymy do Jezusa.

ŹRÓDŁO czytelniczka zadaje pytanie: Walka z Kościołem trwa od lat, ale w ostatnim czasie bardzo się nasiliła. Dlaczego tak się dzieje i co przeciętny katolik może zrobić, by się temu przeciwstawić?  Ks. Janusz Sądel – już w Ewangelii Pan Jezus powiedział, że Jego uczniowie zawsze będą prześladowani, jako dzieci świętej Matki Kościoła. Mimo upływu lat chrześcijaństwo jest najbardziej  prześladowaną grupą religijną. W obliczu tych różnych ataków, katolik nie może się lękać. Wśród zadań należałoby wymienić kilka najważniejszych. Bardzo ważna jest troska o dobrą współpracę z duszpasterzami, by parafia była domem dla wszystkich i mogła jak najskuteczniej odpowiadać na ich potrzeby. Stąd potrzeba wsparcia finansowego parafii, aby mogła ona prowadzić różne dzieła wychowawcze, społeczne, charytatywne. Niezwykle ważnym jest uczestnictwo w różnego rodzaju duszpasterstwach i organizacjach religijnych, które pomagają w prowadzeniu życia duchowego, ale też dają nam oparcie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych czy kryzysowych. Bardzo ważne jest opowiadanie się za prawdą, zwłaszcza wobec propagandy różnego rodzaju ideologii. Nie można też ulegać mirażom roztaczanym przez niektórych przedstawicieli władzy, którzy chcieliby nas pozyskać dla swojej ideologii. I wreszcie na koniec bardzo ważna jest troska o wierność Kościołowi, a zwłaszcza jego nauczaniu w dziedzinie wiary i moralności. 

CUDA I ŁASKI BOŻE  – BŁ. Ks. Jerzy Popiełuszko – Męczennik za Prawdę. Ks. Popiełuszko na zawsze pozostanie jako kapłan męczennik w pamięci naszego Narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, wolności i godności człowieka. W jednym ze swych kazań powiedział: ,,Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Jesteśmy powołani do świadczenia o prawdzie swoim życiem – pisał św. Jan Paweł II w telegramie przesłanym z okazji 10. rocznicy narodzin dla nieba ks. Jerzego Popiełuszki. Papież Polak sam często powtarzał słowa Jezusa, że ,,prawda nas wyzwoli”. W dzisiejszych czasach, kiedy króluje kłamstwo, kiedy wmawia się nam, że nie ma obiektywnej prawdy i każdy ma swoją prawdę, słowa te mają jeszcze większe znaczenie. Męczeństwo księdza Jerzego wydało obfite owoce. Śmierć odważnego kapłana wstrząsnęła sumieniami ludzi, stała się przyczyną licznych nawróceń, umocnienia i pogłębienia wiary. Wielu ,,otrzeźwiało”, dostrzegając diaboliczną postać komunistycznego systemu. Żoliborski kościół stał się kolejnym narodowym sanktuarium, a do grobu ,,Męczennika za Prawdę” zaczęły napływać rzesze pielgrzymów z całego świata. Już w ciągu pierwszych czterech lat po jego śmierci przy grobie stanęło 6 milionów ludzi. Co roku pielgrzymuje do niego niemal milion osób. W tym miejscu modlili się Jan Paweł II i Benedykt XVI. Hołd ks. Jerzemu składali też m.in. ówczesny wiceprezydent USA George Bush, premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, kardynałowie i biskupi z całego świata. 6 czerwca 2010 roku Ojciec Święty Benedykt XVI zaliczył ks. Jerzego do grona błogosławionych. Cztery lata później, 20 września 2014 roku we Francji rozpoczął się proces kanonizacyjny Męczennika z Żoliborza. Jak wszyscy pamiętamy zginął śmiercią tragiczną mając zaledwie 37 lat. Przyjaciel ks. Jerzego –  ks. Stanisław Małkowski mówi tak: jest męczennikiem dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla świata. Świadkiem Chrystusa dla mnie, który byłem zaszczycony koleżeństwem i znajomością z nim. Tę przyjaźń czuję w dalszym ciągu. Jest on godny szanowania i czci. Modlę się za jego wstawiennictwem w różnych sprawach. Czuję jego pomoc. 

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO CZYTANIA GAZET KATOLICKICH: DUSZPASTERZE PARAFII –  KS.MARIUSZ KILAR I KS.WINCENTY SKROBACZInformacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk