Przegląd prasy katolickiej

NIEDZIELA – w ,,Niedzieli” czytamy: ,,Świat odrzucił Boga?” – Rod Dreher, amerykański dziennikarz, autor książki Żyć bez kłamstwa przekonuje właśnie w tej książce; Jeżeli chcemy przetrwać czasy miękkiego totalitaryzmu i terror różowego państwa policyjnego musimy być Kościołem bez kompromisów. Dla młodego pokolenia, nie ma w Polsce instytucji – nie wyłączając Kościoła, państwa i rodziny – silniejszej niż media społecznościowe. Dziś widzimy, jak wiele Kościołów w Stanach Zjednoczonych poddaje się ideologii LGBT i neorasizmowi ruchu Black Lives Matter. ,,Są Trzy Osoby Boskie…” – …Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – czyli Trójca Przenajświętsza. Wiara w Trzy Osoby Boskie, tzn. Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, czyli Trójcę Przenajświętszą, stanowi podstawę całej chrześcijańskiej budowli wiary. ,,Z Trójcy jesteśmy” – mawiali Ojcowie Kościoła. Biblijne opisy objawienia się Trójcy Świętej odnajdujemy w Nowym Testamencie w kilu wydarzeniach, których nazywamy teofaniami trynitarnymi. Tajemnica Trzech Osób Boskich ukazuje się po raz pierwszy w wydarzeniu zwiastowania Maryi, opisanym w Ewangelii według św.Łukasza ( 1,26 – 35). Kolejnym wydarzeniem jest chrzest Jezusa w Jordanie. Jak również objawienie Trójcy w wydarzeniu przemienienia Chrystusa na górze Tabor. Osoby Boże nie są zamknięte w sobie ani nie są zwrócone tylko do siebie, ale są skierowane do człowieka,aby zgodnie z zapowiedzią Chrystusa uczynić z niego swoją świątynię i mieszkanie. Wiara w Trójcę Przenajświętszą stanowi podstawę całej chrześcijańskiej budowli wiary. ,,Adwentowe inspiracje” – Zaczynamy nowy rok liturgiczny. Nowy etap życia jest jak czysta karta do zapisania. Kolejny Adwent w życiu, ale nadal niezmiennie wyjątkowy. Czekanie na Boga jest warte uwagi, zaangażowania i doświadczenia tu i teraz tego, co się dzieje, wrażliwości na ludzi, których spotykamy. Każdy ma swój Adwent do przeżycia. Tylko jak go przeżyć dobrze? Istotne jest, aby każdy dzień zbliżał nas do spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, aby kochać mocniej. Czekamy na Boga i to oczekiwanie ma sens. Kościół się nie pomylił, zapraszając nas do radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Tygodnik ,,Niedziela” zaprasza na miodowe kuracje; Miód na odporność. Smacznego!

 GOŚĆ NIEDZIELNY  ,,Gościu Niedzielnym” czytamy: ,,Nie każdy jest gościem” – O tym, jak w sposób odpowiedzialny pomagać migrantom, o szantażu emocjonalnym  i bezpieczeństwie Polski mówi metropolita białostocki, biskup polowy abp Józef Guzdek. ,,Z Izraela przywiozłem szum wiatru” – Biblia audio niebawem z ,,Gościem”. Jak przedstawić dźwiękiem egipskie ciemności? I co musi mieć w głosie Bóg Ojciec? ,,Przystań uchodźców” – Przed wizytą papieża na Cyprze. O celu papieskiej podróży na Cypr i życiu na podzielonej wyspie z największą liczbą uchodźców opowiada o. Jerzy Kraj OFM.  Na Cyprze występuje największy przyrost liczby uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców, jaki zarejestrowano w Europie. ,, Więcej niż przepracowanie” – 85 proc. pracowników biurowych i fizyczno – umysłowych odczuwa stres w miejscu wykonywania pracy. Chroniczny stres w pracy prowadzi do wypalenia zawodowego, którego konsekwencją może być nawet depresja. Jak należy walczyć z tym, zjawiskiem? .,,Czekam na Ciebie…Książę Pokoju” – Adwent 2021. ,,Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie” – Radość proroka, któremu objawiony został Książę Pokoju, zapowiada radość całego Ludu Bożego uszczęśliwionego obecnością Pana. Modlitwa chrześcijańska nie jest odwróceniem się od własnej historii ani ucieczką od życia, ale podstawową czynnością, która, jak oddychanie, przy życiu nas utrzymuje. Dobrze by było, żeby chrześcijanin utrwalał w sobie nawyki wiążące się z zachowaniami, do których wzywa go Ewangelia; post, modlitwa, jałmużna. Dla nas, chrześcijan, podstawą wszystkich trzech wartości jest nauczanie Zbawiciela – wyrażone zwłaszcza w szóstym rozdziale Ewangelii Mateuszowej, w Kazaniu na Górze ,,Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą” – mówi Jezus. I dodaje Jezus; ,,Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi” oraz ,,Gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz”. Pan prowadzi każdą osobę drogami i sposobami zgodnymi z Jego upodobaniem. Każdy wierny odpowiada Mu zgodnie z postanowieniem swojego serca i osobistą formą modlitwy. Tradycja chrześcijańska zachowała jednak trzy główne firmy życia modlitwy: modlitwa ustna, rozmyślanie, kontemplacja. Ich wspólną cechą jest skupienie serca. Ta czujność w zachowywaniu słowa i trwania w obecności Boga czyni z tych trzech form intensywne chwile życia modlitwy (KKK 2699) W tygodniku ,,Gość Niedzielny”  kalendarz na 2022 rok. 

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO CZYTANIA PRASY KATOLICKIEJ:  KS.MARIUSZ KILAR – PROBOSZCZ PARAFII  Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk