Aktualności Akcji Katolickiej

PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W LEŻAJSKU

Jak co roku, w dniu 02 sierpnia, pielgrzymowaliśmy do Klasztoru w Leżajsku na Święto Matki Bożej Anielskiej. Przed wyjściem, ks. kanonik Wincenty Skrobacz  pobłogosławił  nas   i wyruszyliśmy w drogę. Po odśpiewaniu Godzinek do Matki Bożej , ks. proboszcz Mariusz Kilar nawiązał do wizyty Ojca Świętego Franciszka, który gościł w naszej Ojczyźnie na Światowych Dniach Młodzieży. Przedstawiciele młodego pokolenia z naszej parafii dzielili się wrażeniami z uczestnictwa w tym pięknym  „Festiwalu Młodych”.

Drogę umilały nam pieśni maryjne intonowane przez scholę. W modlitwie różańcowej , rozważaliśmy tajemnice radosne. Około godz. 10:00, dotarliśmy do celu. Po krótkiej modlitwie przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia, można było skorzystać  z sakramentu pojednania, by uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”, który wyprosił  u Boga, św. Franciszek w związku z odbudową małej kapliczki    w okolicach Asyżu.

Następnie wszyscy pielgrzymi uczestniczyli w uroczystej Sumie Odpustowej , której przewodniczył J.E. ks. biskup Stanisław Jamrozek. W Słowie Bożym wspominał, byśmy otworzyli swoje serca na działanie Boga, byśmy z radością godzili się z Wolą Bożą, czego pięknym wzorem dla nas jest Maryja, wtedy my staniemy się lepsi i świat wokół nas.

Napełnieni Bożą Radością i Pokojem, udaliśmy się w drogę powrotną.

Opracowała:  Anna Rudnicka


WYJAZD AK DO STRACHOCINY

Tradycyjnie w maju wszystkie drogi w Archidiecezji Przemyskiej prowadzą do Strachociny. Także w tym roku przedstawiciele naszej AK stawili się na zielonym wzgórzu, aby oddać cześć patronowi Polski, św. Andrzejowi Boboli, w miejscu Jego urodzenia. Tym razem, w związku z sobotnią Mszą Św. parlamentarzystów, termin pielgrzymki wypadł 16. 05., w dniu roboczym, co znacznie ograniczyło liczbę uczestników. Parafię Piskorowice reprezentowała 5-osobowa grupa z ks. Proboszczem na czele (i za kierownicą).

Uroczystości  zbiegły się z pożegnaniem abp. Józefa Michalika, który w czasie swojego posłannictwa niezawodnie wspierał rozwój Akcji. Toteż wśród ofiarowanych darów najwięcej radości zapewne sprawiły Mu dwa nowo powstałe oddziały. Swoje słowo do pielgrzymów duszpasterz oparł na encyklice Piusa XII, napisanej w 300 rocznicę śmierci Andrzeja Boboli. Zachęcał, żeby nie tylko „patrzeć na świętych”, ale „próbować żyć jak oni”. Po uroczystościach odchodzący duszpasterz udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa. Msza zakończyła się przejściem zgromadzonych ze świecami do sanktuarium Świętego.

Siła modlitwy prowadziła wiernych w drodze i podczas uroczystości: awaria koła (wprost pod bramą warsztatu samochodowego) nie przeszkodziła w punktualnym przybyciu, a gromadzące się czarne chmury w przebiegu modlitewnego spotkania.

Zapraszamy sympatyków i chętnych parafian na przyszłoroczny wyjazd na wspólną  modlitwę do gościnnej Strachociny, gdzie wśród ciszy potężnych dębów i śpiewu ptaków najwyraźniej  słychać Głos Boga.

opracowała: Teresa Dziedzic – Kabdani

 


NAGRANIA PARAFIALNYCH ODDZIAŁÓW AKCJI KATOLICKIEJ

Do audycji radiowej

W poniedziałkowy wieczór, 09.05.2016 r.  w leżajskiej Farze zgromadzili się przedstawiciele Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z naszego dekanatu, aby przygotować nagrania historii swoich oddziałów do audycji radiowej w Radio Fara. Spotkali się tutaj, przede wszystkich prezesi Akcji Katolickiej z Chałupek Dębniańskich, Dębna, Giedlarowej, Leżajska, Piskorowic, Tarnawca i Wierzawic. Każdy parafialny oddział AK miał do dyspozycji czas nie dłuższy niż 15 minut na zaprezentowanie swojej historii.  Losy naszego POAK przedstawiła – prezes Oddziału, Eugenia Dudek. W najbliższym czasie w Radio Fara będzie można wysłuchać audycji na ten temat, a po niej w naszych „Aktualnościach Akcji Katolickiej” ukaże się pełny tekst nagrania.

Opracowała: Eugenia Dudek

 


MARZEC 2016

Triduum Paschalne

W tym roku Triduum Paschalne rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek -24.03.2016r. o godz. 18:00. Zgromadziliśmy się w naszym kościele, aby świętować pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii. Chrystus zostawił nam wspaniały dar – Swoje Ciało i Krew w postaci Chleba i Wina, za co szczerze Mu dziękowaliśmy. W tym szczególnym dniu mogliśmy przyjąć Komunię Św. pod dwoma postaciami. Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa. Swoje święto przeżywali nasi kapłani, a my razem z nimi. Dziękowaliśmy Bogu za przekazanie kapłanom władzy nad Kościołem. Swoje podziękowania wraz z życzeniami i kwiatami dla naszych księży przekazała Akcja Katolicka wraz z uczennicą kl. III Gimnazjum. W Wielki Piątek uczestniczyliśmy i przeżywaliśmy drogę krzyżową. Dopisała nam piękna pogoda, więc trasa drogi krzyżowej przebiegała na „Górki”. W rozważania poszczególnych stacji włączali się kolejno członkowie Akcji Katolickiej i jej sympatycy, przedstawiciele młodzieży studiującej i gimnazjalnej oraz nauczycieli. Do niesienia Krzyża podchodziły różne grupy: ministranci, schola, matki i ojcowie, kobiety i mężczyźni, dzieci i młodzież. Po półtoragodzinnej drodze krzyżowej wróciliśmy do kościoła, aby uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej. W Wielką Sobotą, już o zmroku zgromadziliśmy się, aby przeżywać Wigilię Paschalną. W tym dniu Kościół Katolicki przeżywa najpiękniejszą liturgię w roku. Jest ona pełna symboli: ogień, paschał, woda, chrzcielnica oraz bogate swą treścią i liczne czytania Pisma Świętego, które przybliżyli nam: przedstawicielki młodzieży studiującej i gimnazjalnej, ministranci-lektorzy. We wszystkich dniach Triduum Paschalnego nie mogło zabraknąć scholi, która wspaniałymi pieśniami, psalmami uświetniała ten czas, tworząc piękny nastrój i przygotowując nas na najważniejsze dla chrześcijan  Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Opracowała:  Eugenia Dudek


STYCZEŃ  2016

REKOLEKCJE ŚWIĘTE DLA PREZESÓW AKCJI KATOLICKIEJ

W dniach 30-31 stycznia 2016 r. w Oratorium św. Józefa w Strachocinie odbyła się ostatnia tura rekolekcji dla Prezesów Akcji Katolickiej z parafii archidiecezji przemyskiej, które prowadził asystent diecezjalny, ks. prałat Józef Niżnik. Na początku, ks. asystent przypomniał zadania i misję AK, zachęcał do czytania Biblii, która jest Słowem Życia. Kto czyta Pismo Święte, rozwija się w wierze. Tematem przewodnim rekolekcji było szeroko pojęte „Boże Miłosierdzie” na podstawie Bulli papieża Franciszka MISERICORDIAE VULTUS”. W konferencjach, ks. prałat odnosił się do ksiąg prorockich Starego Testamentu, analizował przypowieści: o „Synu marnotrawnym”, „Bogaczu i Łazarzu”. Wspominał o Księgach Psalmów. Omówił również Sakrament Spowiedzi, który jest Sakramentem Miłosierdzia, Pojednania. Wieczorem w sobotę oglądnęliśmy film pt. „Próba ogniowa”(FIREPROOF”), który opowiada o problemach młodego małżeństwa. Związek przetrwał ciężkie próby po wyzbyciu się wzajemnego egoizmu i oparciu wspólnego życia na mocnych fundamentach wiary w Chrystusa. W niedzielę po Mszy św. odbyło się nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli z błogosławieństwem przez relikwie świętego i ucałowaniem relikwii. Uczestnicy rekolekcji mieli możliwość zyskania odpustu zupełnego Roku Miłosierdzia, gdyż Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie jest kościołem stacyjnym Roku Świętego. Z naszej parafii, w rekolekcjach uczestniczyła w zastępstwie Anna Rudnicka.


RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Zebranie Rady DIAK Archidiecezji Przemyskiej odbyło się w dniu 23 stycznia 2016r. w Przemyślu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Prof. Kazimierza Morawskiego. Na spotkanie DIAK przybyli prezesi parafialnych oddziałów AK z całej Archidiecezji Przemyskiej, prawie w 100% składzie. Nasz oddział reprezentowała Prezes POAK – Eugenia Dudek. Obrady DIAK rozpoczęto przemarszem pocztu sztandarowego Akcji Katolickiej naszej archidiecezji i odśpiewaniem hymnu „My chcemy Boga”. Oficjalnego otwarcia obrad Rady dokonała Pani Prezes Zarządu DIAK – Danuta Figiela, przedstawiając jednocześnie sprawozdanie Zarządu za ubiegły rok. W wyniku obrad podjęto uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności AK za 2015r. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK i przyjęcia Programu Działania na 2016r. wraz z Preliminarzem Budżetowym na ten rok. Na zakończenie obrad ks. Asystent AK ­Józef Niżnik podziękował Zarządowi i wszystkim przybyłym na to spotkanie. Następnie udaliśmy się na Mszę Św. do Kościoła Parafialnego pw. Bożego Miłosierdzia, którą odprawił ks. abp Józef Michalik. Celebrowali ją także: ks. bp Adam Szal i ks. bp Stanisław Jamrozek. Słowo Boże na temat działania Akcji Katolickiej na płaszczyznach: społecznej, rodzinnej, politycznej i kulturalnej wygłosił Ks. Arcybiskup. Po Mszy Św. powróciliśmy do Liceum, gdzie w miłej atmosferze, przy śpiewie kolęd, uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym połączonym z agapą.

Opracowała: Eugenia Dudek.


IMIENINY KS.PROBOSZCZA

17 stycznia w Drugą Niedzielę zwykłą odbyła się w naszym kościele Msza św. pod przewodnictwem ks. kanonika Wincentego Skrobacza, podczas której składaliśmy życzenia  imieninowe ks. proboszczowi Mariuszowi. W oprawę liturgiczną włączyła się  Akcja Katolicka oraz  Schola  . Pod koniec Mszy św. Akcja Katolicka razem z Radą duszpasterską złożyła życzenia imieninowe solenizantowi i wręczyła kwiaty. Do życzeń dołączył się również ks. Kanonik, życząc Bożej radości oraz błogosławieństwa Bożego, aby towarzyszyły w każdym dniu kapłańskiej posługi.

Opracowała: Elżbieta Bukowińska.


SPOTKANIE  OPŁATKOWE  AKCJI  KATOLICKIEJ

Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej oraz sympatyków odbyło się 9 stycznia 2016 r. o godz. 19.00 na plebanii w naszej parafii. Rozpoczęcie nastąpiło poprzez pobłogosławienie opłatków i wszystkich potraw wigilijnych przez ks. kanonika Wincentego Skrobacza. Następnie została odczytana Ewangelia o Narodzeniu Pana Jezusa przez ks. proboszcza Mariusza Kilara – Asystenta Akcji Katolickiej . W dalszej części spotkania odbyła się wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, śpiewanie kolęd, spożywanie posiłków, które zostały przygotowane przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Spotkaniu towarzyszyła postawa wzajemnej życzliwości.

Opracowała: Bożena Gawaluch.


LISTOPAD  2015

UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA

Jak co roku w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, delegacja Akcji Katolickiej z naszej parafii wraz z ks. proboszczem wyruszyła do przemyskiej katedry, aby uczcić patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uroczystości rozpoczęto w Auli Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie członków AK przywitał ks. prałat Józef Niżnik, a później wręczył nominacje prezesom oddziałów AK na następną, czteroletnią kadencję. Dla naszego oddziału nominację odebrała Eugenia Dudek. O godz. 11:30 zgromadziliśmy się na mszy św., której przewodniczył ks. abp Józef Michalik, metropolita przemyski. Wygłaszając homilię zwrócił uwagę na to, że członkowie AK i KSM mają świadczyć o Chrystusie i wznosić się ponad przeciętność. Powołał także kolejny parafialny oddział AK w archidiecezji przemyskiej. W naszej parafii uroczyste Święto Chrystusa Króla Wszechświata odbyło się w niedzielę 22.11.2015, na sumie. Członkowie AK, ministranci, schola oraz tworzący się KSM  zadbali o oprawę mszy św. Wszystko to, aby podkreślić rangę tego Święta i na chwałę Bożą.

Opracowała: Eugenia Dudek.


PAŹDZIERNIK  2015

PIELGRZYMKA  DO  CZĘSTOCHOWY

10-11 października 2015r. miała miejsce parafialna pielgrzymka do Łagiewnik i Częstochowy,  zorganizowana z inicjatywy oddziału Akcji Katolickiej. Każdy z uczestników przywiózł ze sobą własne błagalne i dziękczynne intencje, natomiast ksiądz proboszcz modlił się za wszystkich parafian z  Piskorowic. Program pielgrzymki połączył modlitewne czuwanie przed obrazami Matki Boskiej ze zwiedzaniem pamiątek przeszłości (katedra na Wawelu, Kościół Mariacki w Krakowie, muzea jasnogórskie) i  podziwianiem arcydzieł architektury współczesnej (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach). Mistyczne chwile pielgrzymi spędzili na wystawie poświęconej naukowym  badaniom „Całunu Turyńskiego”. W historyczną stronę  pielgrzymki wpisała się też poranna Msza Św. w kaplicy Obrazu Jasnogórskiego odprawiana, jak przed laty, po łacinie. Wyjazd okazał się tak udany, że zrodził pomysł następnej pielgrzymki do Lichenia i Warszawy.

Opracowała: Teresa Dziedzic – Kabdani.


JESIENNY  DZIEŃ  SKUPIENIA

Jesienny Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu łańcuckiego odbył się 5.10.2015 r. w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku. Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ks. prał. Józef  Niżnik, wygłosił konferencję, w której wskazał min. na znaczenie formacji w pracy Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Ponieważ za niedługo mają one dokonać wyborów kandydatów na prezesa, w związku z kończącą się kolejną kadencją. Ks. Asystent wspominał również o referatach wygłoszonych podczas II Kongresu Akcji Katolickiej w Krakowie przez ks. prał. Tadeusza Borutke i ks. dr. hab.Marka Fiałkowskiego. Następnie o godz. 17.30 wszyscy zebrani zjednoczyli się w kościele na wspólnym nabożeństwie różańcowym. Rozpoczęcie Mszy św. o godz. 18.00- Mszy świętej przewodniczył ks. prał. Tadeusz Gramatyka proboszcz parafii a Słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niżnik Asystent AK. W spotkaniu uczestniczyła delegacja z naszej parafii – pani Elżbieta Kucło, Anna Rudnicka, Bożena Gawaluch.

Opracowała: Bożena Gawaluch.


WRZESIEŃ 2015

IMIENINY  KS. KANONIKA

W niedzielę 27.09.2015 r. na sumie odprawiona została Msza św. w intencji ks. kanonika Wincentego z okazji jego imienin. Dla uświetnienia tej mszy oprawę liturgiczną przygotowała Akcja Katolicka i ministranci. Intencje odprawiał ks. proboszcz. Prezes AK – Eugenia Dudek złożyła solenizantowi życzenia; zdrowia , błogosławieństwa Bożego, zdolności przezwyciężania trudności życiowych na drodze ciężkiej posługi kapłańskiej, radości i zadowolenia ze swojego powołania, opieki swojego patrona i Najświętszej Maryi Panny oraz wręczyła kwiaty. Zgromadzeni w kościele parafianie dołączyli wspólną modlitwę ,, Pod Twoją Obronę”.

Opracowała: Eugenia Dudek.


II  KRAJOWY  KONGRES  AKCJI  KATOLICKIEJ

W dniach 17-20 września 2015 r. , w Krakowie odbywał się II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej pod hasłem „Nieśmy ewangelię nadziei”. Był on podsumowaniem dotychczasowej działalności AK oraz wyznaczał kierunki działania na przyszłość. Obrady, wykłady, prelekcje były podzielone na bloki tematyczne: rodzina, społeczeństwo, polityka, kultura. Swoje prezentacje, wystąpienia wygłaszali wybitni przedstawiciele kościoła, nauki, polityki, kultury, mediów. Każdy dzień rozpoczynał się Mszą św. Sesje, panele dyskusyjne odbywały się w Filharmonii Krakowskiej. Niedzielny przemarsz członków Akcji Katolickiej z całej Polski,  ulicami Krakowa oraz Msza św. w Kościele Mariackim,  transmitowana przez TV Polonia zakończyła zjazd. Naszą parafię na Kongresie reprezentowała Anna Rudnicka.

Opracowała: Anna Rudnicka.


SIERPIEŃ 2015

SIERPNIOWE  SPOTKANIE  AKCJI  KATOLICKIEJ  W  STRACHOCINIE

W dniu 23 sierpnia 2015 r. odbyło się w Strachocinie spotkanie Zarządu Diecezjalnego, Prezesów i kandydatów na członków Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej . Przed rozpoczęciem modlitwy różańcowej, ks. Asystent Diecezjalny,  prałat Józef Niżnik omówił sprawy organizacyjne. Następnie w procesji z relikwiami Św. Andrzeja Boboli rozważaliśmy tajemnice bolesne różańca i mękę św. Andrzeja Boboli. Po modlitwie różańcowej, w kościele, swoje spotkanie mieli kandydaci na członków AK z ks.  Asystentem, który powiedział, że Zmartwychwstanie Chrystusa umocniło wiarę apostołów i dzięki temu Kościół przetrwał. Zwrócił uwagę, ze istotą Kościoła jest współpraca ludzi świeckich z duchowieństwem w celu podjęcia dzieła ewangelizacji.  Równocześnie z w/w spotkaniem , z prezesami spotkała się Prezes DIAK , Pani Danuta Figiela. O godz. 11:30 rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana,  pod przewodnictwem J. E. Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego, Józefa Michalika z okolicznościowym kazaniem . Po Mszy Św. , Ks. Arcybiskup poświęcił „Pietę” oraz figurę Jezusa Miłosiernego jako podziękowanie za XX Pielgrzymkę Akcji Katolickiej do św. Andrzeja Boboli. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na agapę. Z naszej parafii  w spotkaniu uczestniczyła Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Eugenia Dudek oraz kandydatka na członka Akcji Katolickiej  Anna Rudnicka.

Opracowała: Anna Rudnicka.


PIELGRZYMKA  DO  KLASZTORU  W  LEŻAJSKU  W  DNIU 02.08.2015

Jednym  z punktów Planu Pracy  naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej jest uczestnictwo w sierpniowej pielgrzymce ku czci NMP Anielskiej. Członkowie Akcji Katolickiej prawie w stuprocentowym składzie podjęli trud pielgrzymowania do leżajskiego sanktuarium. Po błogosławieństwie udzielonym przez księdza kanonika wraz z parafianami starszymi i młodszymi, scholą parafialną oraz księdzem proboszczem wyruszyliśmy, jak, co roku o godz. 6:30. Jak zaznaczył ksiądz proboszcz bardzo ważnym elementem pielgrzymowania jest wyznaczenie  intencji – mogą to być prośby, czy też podziękowania za udzielone łaski, albo zadośćuczynienie za grzechy. Myślę, że każdy pątnik poprzez swoje uczestnictwo w dorocznej pielgrzymce zaniósł Królowej Anielskiej najszczersze intencje. Pokonując drogę śpiewaliśmy pieśni, głównie maryjne, rozważaliśmy tajemnice światła na paciorkach różańca. Ksiądz proboszcz przypomniał nam o historii tej dorocznej pielgrzymki, a także opowiadał o skromnym kościółku Porcjunkuli w Asyżu oraz wyjaśnił warunki odpustu. Już przed godziną 10:00 w klasztorze mogliśmy się pokłonić Matce Boskiej Pocieszenia. Następnie, co niektórzy skorzystali z sakramentu pojednania na krużgankach i o godz. 11:00 zgromadziliśmy się na mszy św. odpustowej, którą była sprawowana pod przewodnictwem księdza prałata Edwarda Piekło. Ubogaceniu trudem pielgrzymowania, słowem bożym i eucharystią powróciliśmy do swych domów.

Opracowała: Eugenia Dudek.


MAJ  2015

XX  DIECEZJALNA  PIELGRZYMKA  AKCJI  KATOLICKIEJ  DO  STRACHOCINY

16 maja delegacja AK z naszej parafii wraz z księdzem proboszczem uczestniczyła w XX dorocznej pielgrzymce do Strachociny. Uroczystości rozpoczęła procesja z relikwiami świętego przechodząc nową drogą krzyżową wokół „Bobolówki”. Występ członków KSM przygotował podniosły nastrój  do Mszy Św. Homilię wygłosił abp Józef Michalik.  Wspominając Andrzeja Bobolę nawoływał do jedności i odnowy chrześcijan. Najdalszą drogę musiały przebyć delegacje aż ze Szczecina i z Zielonej Góry. Ich poświęcenie godne jest podziwu i naśladowania.

Opracowała: Teresa Dziedzic – Kabdani.


KWIECIEŃ 2015

WIOSENNE  DNI  SKUPIENIA

W przeddzień niedzieli Miłosierdzia Bożego , tj. 11 kwietnia 2015 r. w Łańcuckiej Farze odbyło się spotkanie formacyjne dla członków POAK z archiprezbiteratu łańcuckiego , do którego należy nasza parafia. Spotkanie rozpoczęło się koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie ks. prałat Józef Niżnik wygłosił konferencję o krzyżu. Przywiózł ze sobą „krzyż franciszkański” (krzyż Św. Damiana), który wszyscy osobiście adorowaliśmy. Podobnie jak Święty  Franciszek , tak i wielu z nas obecnie odnajduje w krzyżu źródło i potwierdzenie swojego powołania. Dla ludzi poszukujących Pokoju i Dobra – znak krzyża to kontakt z Żywym Bogiem dającym umocnienie w wierze Chrystusa. Msza Św. ze Słowem Bożym pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Niżnika zakończyła wiosenne dni skupienia. W w/w spotkaniu uczestniczyła reprezentacja naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na czele z ks. Asystentem Mariuszem Kilarem.

Opracowała: Anna Rudnicka.


DROGA  KRZYŻOWA  W  WIELKI  PIĄTEK

W drugim dniu Triduum Paschalnego – w Wielki Piątek – 03.04.2015 uczestniczyliśmy i przeżywaliśmy drogę krzyżową. Została ona zorganizowana przez Akcję Katolicką. Poszczególni członkowie Akcji, przy zaangażowaniu studiującej młodzieży prowadzili i rozważali stacje drogi krzyżowej. Poszczególne stacje ostatniej wędrówki Chrystusa na Golgotę, bogatą treścią poruszały nasze serca i sumienia, a także wszystkich zgromadzonych na tym nabożeństwie. Rozważanie każdej stacji składało się z trzech części: FRAGMENTÓW PISMA ŚW., zarówno ze Starego , jak i Nowego Testamentu, nawiązujących do treści stacji; GNIEWU – przemyśleń, rozterek, wątpliwości, grzechów i upadków człowieka  wierzącego, dotkniętego zmazą grzechu pierworodnego; MODLITWY – prośby słabego człowieka o większą wiarę, siłę do przezwyciężania trudności, miłość do bliźnich i  większą ufność Bogu. W stacjach drogi krzyżowej poruszano współczesne tematy, takie jak: aborcja, gender, brak zasad moralnych, znieczulicę społeczną, pogoń za mamoną. Ubogaceni nabożeństwem drogi krzyżowej, następnie zagłębiliśmy się w liturgii Męki Pańskiej.

Opracowała:  Eugenia Dudek.


STYCZEŃ 2015

ZEBRANIE   RADY   DIECEZJALNEGO   INSTYTUTU   AKCJI   KATOLICKIEJ

ARCHIDIECEZJI   PRZEMYSKIEJ

W dniu 24 stycznia 2015r. w Przeworsku w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego odbyło się zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK)Archidiecezji Przemyskiej. Na zebranie Rady przybyli: ks. Asystent AK ­Józek Niżnik, Zarząd DIAK, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz prezesi POAK z archidiecezji przemyskiej. Obrady Rady rozpoczęto przemarszem pocztu sztandarowego Akcji Katolickiej naszej archidiecezji, odśpiewaniem hymnu „My chcemy Boga”, odmówieniem ‚Wierzę w Ciebie Boże Żywy”oraz modlitwą do Ducha Św. Oficjalnego otwarcia obrad Rady dokonała Pani Prezes Zarządu DIAK – Danuta Figiela, a następnie krótkiego wprowadzenia dokonał ks. Asystent AK ­Józef Niżnik. W wyniku obrad podjęto uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności AK za 2014r., zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK Następnie uchwalono Program Działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2015 r., zasady i wysokość wpłat na rzecz DIAK oraz Preliminarz Budżetowy na ten rok. Zgłoszono także wniosek do Zarządu DIAK dotyczący zajęcia stanowiska ws. tzw. „pigułki dzień po”. Po zakończonych obradach miała miejsce msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. arcybiskup Józef Michalik. Po mszy Św. powrócono do Zespołu Szkół, gdzie w bardzo miłej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe. Nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej reprezentowała Pani Prezes – Eugenia Dudek.


IMIENINY KS.PROBOSZCZA

W niedzielę 18 stycznia w przeddzień imienin ks. proboszcza Mariusza odbyła się w naszym kościele Msza św. pod przewodnictwem ks. kanonika Wincentego Skrobacza, w której oprawę liturgiczną uświetniła Akcja Katolicka. Pod koniec Mszy św. Akcja Katolicka razem z Radą duszpasterską złożyła życzenia imieninowe solenizantowi i wręczyła kwiaty. Do życzeń dołączył się również ks. kanonik życząc zdrowia, błogosławieństwa, aby towarzyszyła mu Boża radość w każdym dniu kapłańskiej posługi.

Opracowała: Bożena Gawaluch.


OPŁATEK  AKCJI  KATOLICKIEJ

10 stycznia 2015 r., w naszej parafii pod wezwaniem św. Karola Boromeusza odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej, wraz z ks. proboszczem Mariuszem Kilarem i ks. kanonikiem Wincentym Skrobaczem. Rozpoczęło się Mszą świętą w naszym kościele. Po zakończonej Mszy św. udaliśmy się na plebanię na dalszą część spotkania, które rozpoczęło się od wspólnej modlitwy po której nastąpiło dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, śpiewanie kolęd oraz wspólną agapą. Opłatek przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, którego prezesem jest pani Eugenia Dudek.

Opracowała: Bożena Gawaluch.


REKOLEKCJE   ŚWIĘTE   W   STRACHOCINIE   5-6  STYCZNIA 2015

Rekolekcje św. rozpoczęły się wspólnym śpiewem kolęd w kaplicy Domu Rekolekcyjnego w Strachocinie. Następnie odmawialiśmy Różaniec Św., po nim odbyła się msza i uroczyste przywitanie wszystkich przybyłych przez asystenta ks.Niżnika. Pierwsza konferencja była na temat wiary. Po obiedzie odmawialiśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego a następnie odbyła się druga konferencja pt. „Prawda o nawróceniu”. Rok 2015 jest pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, następny rok będzie pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie” a rok 2017 „Idźcie i głoście Ewangelię”. Następnie w kościele pod wezwaniem  św. Andrzeja Boboli odbyło się nabożeństwo adoracji Krzyża. Po kolacji była zorganizowana projekcja filmu lub modlitwa indywidualna. Następnie wszyscy udali się na spoczynek. Drugi dzień rozpoczął się Godzinkami do Najświętszej Marii Panny a następnie ks. Niżnik głosił konferencje pt. „Grzech w życiu człowieka”. Po śniadaniu odbyła się kolejna konferencja pt. „Nawróćmy się do Akcji Katolickiej”. O godzinie 10:30 udaliśmy się na Msze św. do kościoła zaraz po niej nastąpiło nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli i błogosławieństwo jego relikwiami. Po obiedzie przedstawiciele Akcji Katolickiej podziękowali ks. Niżnikowi oraz wikaremu z tamtejszej parafii jak również siostrom zakonnym, które przygotowywały posiłki oraz pomagały w przygotowaniu Mszy świętej. Umocnieni we wierze przed godziną 13 udaliśmy się w drogę powrotną. Delegatem na rekolekcje do Strachociny była p. Danuta Tarasek.

Opracowała: Danuta Tarasek.


LISTOPAD 2014

22.11.2014 r. w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, delegacja Akcji Katolickiej z naszej parafii na czele z ks. Asystentem POAK – Mariuszem Kilarem i prezes –Eugenia Dudek, uczestniczyła w pielgrzymce do przemyskiej katedry, aby uczcić patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uroczystości rozpoczęto w „ROMIE”, gdzie członkowie AK wysłuchali referatu ks. prałata Józefa Niżnika na temat świętości członków Akcji Katolickiej. Następnie prezes DIAK – Danuta Figiela podziękowała osobom odpowiedzialnym za pracę w dekanatach ostatniej kadencji i wręczyła dokumenty powołujące nowych odpowiedzialnych za pracę w dekanatach. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem ks. abp Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, który wygłosił homilię i powołał kolejne dwa parafialne oddziały AK w naszej archidiecezji.

Opracowała: Eugenia Dudek.


WRZESIEŃ 2014

JESIENNE   DNI   SKUPIENIA   AKCJI  KATOLICKIEJ

20 września 2014 r. odbyły się Jesienne Dni Skupienia AK w Świętoniowej. W wyjeździe uczestniczył Asystent AK ks. proboszcz Mariusz Kilar oraz członkowie zarządu. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem różańcowym prowadzone przez p. prezes DIAK Danutę Figiela. Następnie odbyła się konferencja na temat Akcji Katolickiej, którą wygłosił ks. prałat Józef Niźnik – Asystent Akcji Katolickiej. Mówił o potrzebie istnienia tego stowarzyszenia w parafiach, o konieczności współpracy z hierarchią kościelną, by spełniać apostolską misję w kościele. O godz. 11.30 odbyła się Msza św. z kazaniem pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Niźnika.

Opracowała: Bożena Gawaluch.

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk