Apostolat Margaretka

 

 

margaretka_deklaracja„Z modlitwy wiernych płynie siła kapłana” – św. Jan Paweł II

    Apostolat MARGARETKA, jest ruchem osób świeckich modlących się za kapłanów. Powstał w 1981 r. w Kanadzie, założony przez panią Louise Ward. W Europie rozpropagowali go franciszkanie z parafii w Medjugorie. Patronką ruchu jest Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. W Polsce pierwsze MARGERETKI powstały w 1998 r. jako inicjatywa oddolna.

 Istotę apostolatu stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie  obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

 Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi MARGERETKI. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. 

 W Apostolacie MARGARETKA istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Szanując  wytworzoną przez lata praktykę, proponujemy modlitwę „O Jezu Boski Pasterzu…” oraz (według ustalenia przez grupę): dziesiątek Różańca lub Koronkę Pokoju albo Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę.

Koronka Pokoju: Wierzę…, 7 x Ojcze Nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu

marg.

Zaleca się aby:

– trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi,

– trzy następne o pokonanie szatana,

– zaś siódmą trójkę za triumf Niepokalanego Serca Maryi!

Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego (Mądrości, Rozumu, Umiejętności, Rady, Męstwa, Pobożności, Bojaźni Bożej), gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego.

Zdeklarowana grupa siedmiu osób składa  przyrzeczenie modlitwy, posługując się formułą:

Jako członek Apostolatu MARGARETKA, przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie , uroczyście przyrzekam modlić się w intencji ks. (imię), w wybranym dniu tygodnia do końca jego życia. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Matko Kościoła i wszyscy święci . Amen.

Akces „margaretkowy” jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Ukonstytuowane „MARGARETKI” będą wpisane w Księdze Apostolatu MARGARETKA. 

Ta sama osoba może należeć do kilku MARGARETEK, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.

Wraz ze śmiercią księdza rozpada się MARGARETKA, podobnie jak w przyrodzie, gdy znika serce kwiatu, płatki  opadają.  Jeśli ktoś pragnie dalej się modlić,  czyni to nie z obowiązku, ale dobrowolności.

Jeśli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inna osobą, wierzymy przecież w tajemnicę świętych obcowania, jednakże można to uczynić.

Przykładowy blankiet MARGARETKI:

marg.

MARGARETKA to wspaniałe dzieło Boże, które jest wyrazem miłości Maryi i Kościoła do swoich kapłanów.

Poczujmy się odpowiedzialni za naszych Duszpasterzy! Podarujmy im największy skarb, jaki mogą od nas otrzymać –naszą nieustającą modlitwę!

 

Przyłączmy się do tego wspaniałego dzieła Bożego!

 

Wszystkich chętnych do podjęcia  modlitwy za kapłanów pracujących  w  naszej parafii (ks. proboszcza  Mariusza KILARA i ks. kanonika Wincentego SKROBACZA)  i  stworzenia w ich intencji licznych „modlitewnych kwiatów” (MARGARETEK)  – zapraszamy!

Wszak Ewangelia mówi:

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (…)Bo, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt6, 19-21)

„Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie”  (Jr3,15)

Zgłoszenia przyjmują: p. Anna Rudnicka  i p. Danuta Tarasek po Mszach Św.

 

„MARGARETKI”  DLA  NASZYCH  KAPŁANÓW

kw.22 października 2018 r., w Dzień  liturgicznego Wspomnienia św. Jana Pawła II, celebrowaliśmy w naszej parafii ukonstytuowanie pierwszych, modlitewnych grup „margaretkowych”. Tworzenie takich zrzeszeń  poprzedzone było kampanią informacyjną. Każdy miał możliwość zapoznania się z zasadami tego wspaniałego Dzieła Bożego i podjęcia świadomej, odpowiedzialnej decyzji ewentualnego  wstąpienia w szeregi Apostolatu  MARGARERTKA, czyli ruchu osób świeckich modlących się za kapłanów.

Złożenie przyrzeczenia modlitwy miało miejsce podczas uroczystej, koncelebrowanej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Mariusza Kilara. Po ślubowaniu,   członkowie Apostolatu otrzymali deklaracje, a księża pamiątkowe  „MARGARETKI”.

Zdeklarowane osoby mocnej wiary, zobowiązały się do ofiarowania nieustającej modlitwy w intencji naszych Duszpasterzy: ks. Proboszcza Mariusza KILARA oraz ks. Kanonika Wincentego SKROBACZA, wyrażając w ten sposób ogromną wdzięczność za ich codzienny trud i nieustanne wskazywanie nam właściwej drogi do spotkania z Bogiem w wieczności.

Ufamy, że z pomocą Bożą wytrwamy w modlitwie, wesprzemy duchowo naszych czcigodnych Kapłanów, a ruch „margaretkowy” w parafii,  będzie się rozwijał. Droga do deklaracji  modlitewnych jest cały czas otwarta.

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, patronka Apostolatu,  otacza nas swoją Macierzyńską Opieką i wyprasza u swojego Syna niezmierzone zdroje Bożych Łask  dla naszych Duszpasterzy oraz całej Wspólnoty Parafialnej.

Z katolickim pozdrowienie

Szczęść Boże!

Członkowie Apostolatu MARGARETKA

 

mar.„MARGARETKI” ZAPRASZAJĄ DO MODLITWY ZA KAPŁANÓW

Pan Jezus modlił się za uczniów w Wieczerniku: Ja za nimi proszę (J17,9).

Zapewnia nas przez Apostoła Jakuba: Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk5,16).

Apostolat  „Margaretka” działający przy Parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach ponawia zaproszenie do zakładania nowych „Margaretek” w intencji naszych Duszpasterzy.  Mają one  ma na celu  wspieranie kapłanów w ich posłudze oraz życiu duchowym.

Jest to odpowiedź na zaproszenie Jezusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił  robotników na swoje żniwo (Mt9, 37n).

„Margaretki” mogą być bezterminowe lub na czas określony. Niebieskie blankiety otrzymują osoby modlące się za księży do końca ich życia.

Nowością są blankiety żółte dla margaretek czasowych. Jest to modlitwa wstawiennicza , w której siedem osób modli się za kapłana przez ustalony okres czasu, np. przez jeden rok lub przez czas jego pobytu w parafii. Jest ona propozycją skierowaną do tych, którzy z różnych przyczyn nie decydują  się na trwającą do końca życia kapłana modlitwę w margaretce. Może być jako podziękowanie dla księdza, który prowadził pielgrzymkę, rekolekcje, przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej lub młodzież do sakramentu bierzmowania. Jest także zachętą, aby w przyszłości z odwagą podjąć trwałe zobowiązanie modlitwy w margaretce.

Okażmy wdzięczność za codzienny trud, udzielane sakramenty, posługę w konfesjonale, modlitwy , Msze św. w naszych intencjach, troskę o całą „owczarnię” , nieustanne wskazywanie nam drogi do nieba  ofiarując  modlitwę  za naszych kapłanów.

(Modlitwa dowolna i  indywidualna. Raz w tygodniu za jednego kapłana, za kilku kapłanów kilka razy w tygodniu).

Do dzieła!!!

 

Od dnia 22 października 2018 r. w Parafii pw. św. Karola Boromeusza w Piskorowicach istnieją dwie modlitewne grupy „margaretkowe”:

  • „MARGARETKA” w intencji ks. proboszcza Mariusza Kilara, utworzona przez Annę Rudnicką,
  • „MARGARETKA” w intencji ks. kanonika Wincentego Skrobacza, utworzona przez Danutę Tarasek.

 

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk