Dworek

moynie1Od XVI wieku (1596 roku) do okresu międzywojennego teren, na którym znajduje się obecnie Dom Pomocy Społecznej w Mołyniach, a dokładniej zabytkowy dworek był częścią składową Ordynacji Zamoyskiej założonej przez Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.

W dokumentach dotyczących ważnego traktu komunikacyjnego łączącego Piskorowice z Ordynacją (Tarnogród w Kluczu Księżowskim) wspomina się w 1808 roku o leśniczówce. Leśniczówkę wraz z zabudowaniami ukończono w roku 1817.

W 1832 roku przed Wielkanocą Zofia Czartoryska, córka Księcia Adama Czartoryskiego (pana na Puławach, Sieniawie i Jarosławiu) i Izabeli z Flemingów, spotkała się na tym terenie ze swoim mężem Stanisławem Kostką Zamoyskim, przybyłym nielegalnie z zaboru rosyjskiego. Podobno wówczas Piskorowice zostały wydzierżawione do 1837 roku księciu Leonowi Sapiesze.

W latach 1893-1894 wzniesiono dwór.

W czasie działań wojennych w 1915 roku „dobra piskorowickie” poniosły znaczne straty. Murowany dwór  – leśniczówka został zdewastowany.

W 1941 roku w leśniczówce zostali zakwaterowani przesiedleńcy z terenów włączonych do III Rzeszy – 12 rodzin z miejscowości Milówka w powiecie żywieckim. Przez okres okupacji w leśniczówce mieszkał gajowy Władysław Dec z rodziną. W roku 1945 „górale z Milówki” powrócili w swoje strony, zaś w październiku  do rodziny Władysława Deca dołączyli pogorzelcy ze spalonych przez oddział U.P.A. domostw na Mołyniach. Po odbudowaniu przez mieszkańców Mołyń domów, w leśniczówce nadal mieszkał gajowy Dec, a także emerytowany gajowy Halski.

W roku 1975 budynek wraz z działką przejęło Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie, w latach 1975-1977 przeprowadzono remont i powstał ośrodek wypoczynkowy.

Wojewoda Rzeszowski powołał z dniem 1 listopada 1982 roku Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego w Piskorowicach.

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk