Akcja Katolicka

Nowy obraz (4)

 

 

 

 

 

Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Piskorowicach

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Piskorowicach został powołany dekretem ks. Abpa Józefa Michalika w listopadzie 2005 r. w Przemyślu, podczas uroczystości Chrystusa Króla.

POAK liczył wtedy 17 członków zwyczajnych. Asystentem Parafialnym został ks. Wincenty Skrobacz, a Prezesem Oddziału – Eugenia Dudek.

Na przestrzeni lat 2005-2014 zmieniał się skład osobowy POAK.

22 lutego 2010 r. zmarł członek POAK – Ryszard Noga.

Obecnie POAK w Piskorowicach liczy 10 członków zwyczajnych i 3 członków wspierających.

POAK w Piskorowicach realizuje corocznie działalność na podstawie własnego  Planu Pracy zgodnego z Programem Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

Najważniejsze punkty działalności POAK w Piskorowicach to:

  • Spotkania formacyjne,
  • Udział w wiosennych i jesiennych dniach skupienia,
  • Prowadzenie drogi krzyżowej w Wielki Piątek,
  • Uczestnictwo w pielgrzymkach do Strachociny, Częstochowy, Przemyśla,
  • Uczestnictwo w dorocznej pielgrzymce do Leżajska
  • Uczestnictwo w Festynach Katolickich,
  • Udział w spotkaniach opłatkowych (parafialnych i dekanalnych),
  • Udział w rekolekcjach dla prezesów w Strachocinie

„Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami”

Skład Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Piskorowicach

 

ak 2014

 

ks. Mariusz Kilar                  – Asystent Parafialny (od 24.08.2014 – nadal)

ks. Wincenty Skrobacz          – Asystent Parafialny (do 23.08.2014)

 

Członkowie zwyczajni.

1. Eugenia Dudek                  – Prezes

2. Danuta Tarasek                  – Z-ca Prezesa

3. Teresa Dziedzic-Kabdani   – Sekretarz

4. Elżbieta Bukowińska         – Skarbnik

5. Genowefa Blok                  – Członek Zarządu

6. Krzysztof Tarasek              – Członek

7. Anna Rudnicka                 – Członek

8. Bożena Gawaluch              – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

9. Elżbieta Kucło                   – Członek Komisji Rewizyjnej

10.Zofia Noga                        – Członek Komisji Rewizyjnej

Członkowie wspierający- 3 osoby.


JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ W WIERZAWICACH

Na Jesienny Dzień Skupienia Członków Akcji Katolickiej części archiprezbiteratu łańcuckiego wybrano w tym roku Wierzawice. W piękne niedzielne popołudnie, 23.10.2016 o godz. 14:30, członkowie Akcji Katolickiej przybyli do wierzawickiej Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Nasz Parafialny Oddział AK reprezentowała czteroosobowa delegacja w składzie: ks. proboszcz – Mariusz Kilar, prezes POAK – Eugenia Dudek, członkowie: Genowefa Blok i Anna Rudnicka. Wszystkich zgromadzonych w kościele przywitała pani Prezes Akcji Katolickiej – Danuta Figiela, a następnie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Asystent diecezjalny – ks. prałat Józef Niżnik wygłosił konferencję na temat: „Akcja Katolicka nadzieją Kościoła”, przypominając historię Akcji oraz zwracając uwagę, jak ważny jest to urząd w kościele katolickim, współpracujący z hierarchią kościelną. Następnie rozważano tajemnice chwalebne Różańca św., zawierzając wszystkich Maryi i prosząc o potrzebne łaski.

Spotkanie zakończono Mszą św., w której homilię wygłosił asystent AK, ks. prałat Józef Niżnik, nawiązując do przypadającej w przyszłym roku 100-letniej rocznicy Objawień Fatimskich. Dla wszystkich członków Akcji Katolickiej, a także zgromadzonych licznie parafian z Wierzawic, wskazał sposoby walki z grzechem, jakie podaje Maryja. Są nimi: modlitwa różańcowa, rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, uczciwość, uczestnictwo w nabożeństwie poświęconym Maryi  w  pierwszą sobotę miesiąca oraz czczenie jej Niepokalanego Serca. Akcja Katolicka uczestnicząc w Jesiennym Dniu Skupienia podjęła piękną inicjatywę, wspomagając składką budowę kościoła w Ekwadorze. Duchowo umocnieni, posileni Eucharystią, jesteśmy wdzięczni Parafialnemu Oddziałowi AK z Wierzawic, który przygotował ten modlitewny Dzień Skupienia.

Eugenia Dudek


AKCJA KATOLICKA
NA GMINNYCH OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.”

Gminne Obchody Święta Niepodległości Polski Gminy Leżajsk odbyły się w dniu 11.11.2016r. w Piskorowicach. Rozpoczęły się  przemarszem zaproszonych gości, organizacji i uczestników  tego święta, przy dźwiękach orkiestry,  z Ośrodka Kultury do kościoła parafialnego pw. Św. Karola Boromeusza. Uroczystej Mszy Św. w intencji poległych za wolność Ojczyzny, przewodniczył ks. kanonik Wincenty Skrobacz, który wygłosił okolicznościowe Słowo Boże, a w jej oprawę liturgiczną  włączyła się Akcja Katolicka. Następnie odbył się przemarsz pod „Dąb Katyński”. Apel pamięci  rozpoczął modlitwą ks. proboszcz Mariusz Kilar, później składano kwiaty i zapalono znicze. Delegacja naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w składzie: Eugenia Dudek, Elżbieta Bukowińska i Anna Rudnicka także złożyła wiązankę w Hołdzie Poległym za Ojczyznę, szczególnie czcząc pamięć mjr Macieja Rudnickiego, zamordowanego przez NKWD w Charkowie, dziadka naszej członkini – Ani. W dalszej kolejności nastąpiło przejście do Ośrodka Kultury na Koncert Patriotyczny ph.”Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”, gdzie m.in.można było wspólnie śpiewać pieśni żołnierskie i patriotyczne.

Dziękując za zaproszenie Organizatorom tego Święta, cieszymy się, że choć w maleńkim stopniu mogliśmy się przyczynić do uświetnienia tej uroczystości i wspólnie pielęgnować narodowe wartości.

                       Eugenia Dudek


Święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

W ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego przeżywaliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość tę ustanowił  papież Pius XI w 1925 r.
W Polsce , dzień ten jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Tego roku, święto to miało szczególny charakter. W naszej parafii, było poprzedzone Triduum Modlitewnym. Już od czwartku , po Mszy św., przed Najświętszym Sakramentem odmawialiśmy codzienną modlitwę do Chrystusa Króla, Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w piątek również Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Uwieńczeniem kilkudniowych modlitw był uroczysty akt przyjęcia Chrystusa na Króla i Pana, który miał miejsce w niedzielę. Uroczystej Sumie, przewodniczył ks. proboszcz Mariusz Kilar, a ks. kanonik Wincenty Skrobacz podzielił  się relacją z uroczystości krakowskich, których był uczestnikiem.

Członkowie Akcji Katolickiej , ministranci oraz młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zadbali o odświętną oprawę liturgiczną, schola zaś, przepięknie zaśpiewała kilka pieśni ku czci Chrystusa Króla miłych dla ucha wielojęzycznie (po łacinie i po polsku)  oraz wielogłosowo.

Na koniec Mszy św. zaśpiewaliśmy wspólnie hymn TE DEUM (Ciebie Boga wysławiamy), za co można było zyskać odpust zupełny.

 

Anna Rudnicka


REKOLEKCJE DLA PREZESÓW AKCJI KATOLICKIEJ W STRACHOCINIE

W dniach 14-15 stycznia 2017 r. w Strachocinie miała miejsce II tura rekolekcji dla prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Archidiecezji Przemyskiej. W Oratorium św. Józefa zgromadziło się 57 prezesów, aby uczestniczyć w bardzo ciekawym programie rekolekcyjnym i przeżywać duchowo ten święty czas. Ks. prałat Józef Niżnik – asystent diecezjalny AK, nawiązując do hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, wygłosił sześć konferencji o następujących tematach:

I – Rekolekcje jako czas z Bogiem dla Akcji Katolickiej,

II – Głosiciele Ewangelii – świadkowie Boga,

III – Co głosić?

IV – Trudności w głoszeniu Słowa Bożego,

V – Św. Brat Albert Chmielowski,

VI – Objawienia fatimskie.

Podczas konferencji, rekolekcjonista często odwoływał się do wezwania papieża Franciszka „Nie uczcie ludzi pobożności, ale uczcie ludzi wiary” i wyjaśniał, co to znaczy być człowiekiem wiary.

W każdym dniu rekolekcji prezesi uczestniczyli we Mszy św., a ponadto w sobotę przeżywali dwu godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, podzieloną na wspólne odmawianie części radosnej Różańca św. i kontemplację prywatną.

W godzinach wieczornych obejrzano wspaniały film o człowieku wiary pt. „ Bóg nie umarł 2”, przedstawiający nauczycielkę historii – osobę wierzącą, która nie wyparła się swojej wiary w obliczu zagrożenia jej utratą pracy i prawem do wykonywania zawodu. Swoją nieugiętą postawą zbliżyła innych, szczególnie ludzi młodych do Boga.

Na zakończenie rekolekcji, w niedzielę po Mszy św., prezesi uczestniczyli w krótkim nabożeństwie ku czci św. Andrzeja Boboli, ucałowali jego relikwie i otrzymali nimi błogosławieństwo. Wykorzystując ten święty czas uczestnicy rekolekcji mogli skorzystać z odpustu zupełnego.

Życzę sobie, innym prezesom AK, a także tym, do których dotrze w różny sposób nauka z tych świętych lekcji, aby ją poszerzali, rozwijali, przekazywali dalej i  pogłębiali swoją relację z Panem Bogiem. Abyśmy wszyscy stawali się świadkami wiary.

W rekolekcjach świętych uczestniczyła prezes POAK w Piskorowicach – Eugenia Dudek.

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk