Życzenia wielkanocne

HTTPS://zalacznik.wp.pl/d616/image002.jpg?p=3&t=IMAGE&st=JPEG&ct=QkFTRTY0&wid=22631&POD=1&type=&zalf=Nowe&tsn=152253409140550584&sid=36fd330e3e4cad3f21de5c7473cc9845„Chrystus zmartwychwstan jest,

Nam na przykład dan jest,

Iż mamy zmartwychpowstać,

Z Panem Bogiem królować. Alleluja!”

 

 

 

W liturgii słowa Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego słyszymy słowa, które święty Paweł Apostoł skierował do chrześcijan w Kolosach. Fragment przypomina o powołaniu tych, którzy uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Zbawicielem: „Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga” (Kol 3, 1).

Słowa Apostoła Narodów w ciągu wieków pozostawały i wciąż pozostają aktualne. Wypływa z nich najważniejsza prawda naszej wiary o Jezusie Chrystusie, jedynym Odkupicielu Człowieka, który „Leżał trzy dni w grobie, dał bok przebić sobie, bok ręce, nogi obie, na zbawienie tobie”.

Radosne Alleluja, które śpiewamy po raz pierwszy po okresie Wielkiego Postu niech stanie się wyrazem naszej wiary, że przez chrzest mamy udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Na wzór niewiast, które w wielkanocny poranek przybyły do grobu i stały się pierwszymi świadkami Zmartwychwstania, dzielmy się tą radosną nowiną z ludźmi, których spotykamy w naszym codziennym życiu.

Niech blask Zmartwychwstania Chrystusa oświeca Waszą codzienność. Życzę, aby Zmartwychwstały obdarzał Was wszelkimi potrzebnymi łaskami, a nade wszystko radością, pokojem i pełnią swego błogosławieństwa.

Duszpasterze

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk