XI Tydzień Biblijny

XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny   8urF18-1-250x148-250x148-1-250x148-1-250x147-1-250x147-1-250x146-1-250x146-2-1-250x149-1-250x149-1-250x14935-1-250x146-1-250x146

5. 05 -11. 05. 2019

pod patronatem

Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

     Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy Tydzień Biblijny oraz III Narodowe czytanie Pisma Świętego. Celem tego wydarzenia jest podkreślenie ogromnej roli lektury i rozważanie Słowa Bożego w życiu każdego katolika i życie tym Słowem na co dzień. W tym roku inicjatywie Tygodnia Biblijnego towarzyszy hasło: ,,Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12)

Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Jana. W naszej  parafii również odbędzie się czytanie Pisma Świętego – niedziela 12. 05. 2019. III Narodowe czytanie Pisma Świętego przed Mszami świętymi animują: młodzież gimnazjalna i klasa VIII. Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej, każdy wierny przy wyjściu z Kościoła otrzyma kartkę z fragmentem biblijnym według świętego Jana.

Ważne jest by z Pismem Świętym zapoznawać dzieci. Z Orędziem Bożym trzeba docierać do najmłodszych i uwrażliwiać ich, że nie jest to opowieść baśniowa, ale rzeczywistość zbawcza, od której zależy charakter naszego życia duchowego.

Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy na Mszę świętą.

                                                                                                                          Szczęść Boże!

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk