Pielgrzymka Róż Żywego Różańca-relacja z Krosna

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca
do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie

Hasło: Różaniec owocem tchnienia Ducha Świętego

sobota, 28 września 2019 r.

PROGRAM:

 • 7.00 – Wyjazd spod kościoła parafialnego w Piskorowicach

 • 9.30 – Zawiązanie wspólnoty

 • 10.00 – Katecheza

 • 10.45 – Nabożeństwo: Tajemnicze ogrody cnót różańcowych

  – Ogród radości (cnoty tajemnic radosnych)

  – Ogród światła (cnoty tajemnic światła)

  – Ogród boleści (cnoty tajemnic bolesnych)

  – Ogród chwały (cnoty tajemnic chwalebnych)

 • 12.00 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abp. Adama Szala

  – Przekazanie Sztandaru Róż Żywego Różańca dla Parafii Archikatedralnej w Przemyślu

  – Przekazanie obrazu do peregrynacji dla Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej

  – Wręczenie Złotej Róży dla Parafii pw. św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie

 • ok. godz. 14.00 – Zakończenie

Pielgrzymów prosimy o zabranie ze sobą rzeczy niezbędnych do właściwego przeżycia pielgrzymki
oraz parasoli i krzesełek do siedzenia.

ZAPRASZAMY!

Na zaproszenie odpowiedziała grupa osób zrzeszona w Różach  Różańcowych z naszej parafii, której przewodniczył ks. proboszcz Mariusz Kilar.  Zgodnie z planem wyjechaliśmy spod kościoła o godz. 7:00. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od odśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Następnie śpiewaliśmy piosenki maryjne. Pogoda, mimo złych prognoz, była bardzo ładna. Na miejsce, do Sanktuarium św. Jana Pawła II  dojechaliśmy zgodnie z harmonogramem. Jest to młode Sanktuarium, które konsekrował św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki w 1997 r. Na dzisiejszą uroczystość przyjechały też obrazy Matki Bożej  z Wielkich Oczu, Jodłówki, Jaślisk oraz figura Matki Bożej Bolesnej z Haczowa, które koronował św. Jan Paweł II.

W katechezie prowadzonej przez diecezjalnego duszpasterza Róż Żywego Różańca, ks. Jana Smołę oraz ks. Mariana Boho, proboszcza jarosławskiej Kolegiaty usłyszeliśmy o pięknie duchowości modlitwy tajemnicami różańcowymi, co wymaga posiadanie trzech kluczy: pierwszy otwiera przestrzeń modlitwy, drugi – przestrzeń wtajemniczenia, a trzeci to przestrzeń cnót.  Do każdej tajemnicy różańca przypisana jest cnota. Ogrody cnót to wielki dar Matki Bożej.

Nabożeństwo „Tajemniczych ogrodów cnót różańcowych” wyglądało w następujący sposób:

wszyscy pielgrzymi zostali podzieleni na cztery grupy, w zależności jaką tajemnicę odmawiają w bieżącym miesiącu. I tak , tajemnicom radosnym patronowała Matka Boża z Jodłówki i radosne cnoty rozważano w wyznaczonym miejscu, tajemnicom światła – Matka Boża z Wielkich Oczu, bolesnym  – figura Matki Bożej Bolesnej z Haczowa, a chwalebnym  – z Jaślisk.

Cała uroczystość była transmitowana w Radiu FARA. Ks. dyrektor Andrzej Bienia propagował też modlitwę za tegorocznych maturzystów. Chodziło nie tylko o pomyślność na egzaminie dojrzałości, ale także  o dobry  ich wybór drogi życiowej.

Przede Mszą św. odmówiliśmy różaniec, każdy swoją tajemnicę przypadającą na ten miesiąc.

Uroczystej koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Biskup Stanisław Jamrozek. W homilii nawiązał do modlitwy różańcowej oraz cnót. Matka Boża była pełna cnót. Odznaczała się wielką pokorą, wszystko przypisywała Panu Bogu. Największym wzorem pokory jest Jezus Chrystus, który „uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi”. Drugą cnotą jest miłość Boga. Matka Boża kochała Go całym swym sercem i ponad wszystko. Jest to zwór dla nas. Matka Boża jest też przykładem miłości bliźniego. Powinniśmy zauważać obecność Boga w człowieku. Matka Boża była otwarta na potrzeby bliźnich, np. w Kanie Galilejskiej. Kolejną cnotą jest wiara. Wierzymy, że żyjąc blisko Boga, osiągniemy zbawienie. Nadzieja – Matka Boża zaufała Opatrzności Bożej, nawet w trudnościach nie przestała ufać. ” Nadzieja zawieść nie może”. Pan Bóg daje nam nadzieję. Czystość duszy i ciała – ważne jest umartwianie naszych zmysłów. Powinniśmy modlić się o wytrwanie, by nie oddalić się od Boga przez grzech. Ubóstwo ducha – dystans do dóbr materialnych. Matka Boża, otrzymane dary od Mędrców ze Wschodu, oddała ubogim. Posłuszeństwo Bogu – całkowite zawierzenie woli Bożej, naśladować Chrystusa. Cierpliwość – trwanie przy Panu, aż po Krzyż. Modlitwa – przez modlitwę uwielbiamy Boga. Różaniec jest trwaniem przy Panu. Jest to prywatny EGZORCYZM. Różaniec jest najskuteczniejszym orężem w walce ze złem.

Przed  zakończeniem  uroczystości, ks. biskup Stanisław Jamrozek poświęcił Sztandar Róż Różańcowych dla Parafii św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie. Odbyło się również przekazanie Sztandaru Róż Żywego Różańca dla Parafii Archkatedralnej w Przemyślu.

Na koniec zaśpiewaliśmy Hymn MAGNIFICAT.

W drodze powrotnej, ks. proboszcz zabrał nas w podróż sentymentalną. Pokazał nam  szkołę, w której się uczył, górkę  gdzie zjeżdżał na sankach  w dzieciństwie oraz kościół swojej rodzinnej parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski,  który ze względu na ciekawą architekturę został uznany za zabytkowy. Obecnie odnawiany jest ołtarz. Ściany pokryte są malowidłami oraz cytatami z Pisma Świętego. Ładnie też wyglądają odnowione płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej oraz witraże.

Po drodze wstąpiliśmy do jednego z najstarszych kościołów w naszej Archidiecezji,  do  Haczowa. Przed figurą Matki Bożej Bolesnej, która już zdążyła wrócić z pielgrzymki, odmówiliśmy bolesną cząstkę różańca. Doga powrotna minęła bardzo szybko, wypełniona modlitwą różańcową oraz piosenkami. Bogu dzięki za bogate doznania duchowe i szczęśliwą podróż.

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk