Wiosenny Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej

 

 

ak3Jednym z elementów formacji chrześcijańskiej członków Akcji Katolickiej są dni skupienia. W roku bieżącym, Wiosenny Dzień Skupienia  odbył się  w dniu 30 marca 2019 r. w siedmiu miejscach Archidiecezji Przemyskiej jednocześnie. Nasz  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej  został zaproszony do Bazyliki Zwiastowania NMP w Leżajsku (Klasztor OO Bernardynów), wielkiego ośrodka życia religijnego, ulubionego miejsca pielgrzymek Maryjnych oraz koncertów organowych.

Rozpoczęcie nastąpiło o godz. 9:30. Przywitał nas Kustosz Sanktuarium, O. Sylwester Skirliński, który przedstawił krótką historię Bazyliki Zwiastowania NMP i klasztoru bernardynów. Są one jednymi z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej pogranicza renesansu i baroku. Bazylika wpisana jest na listę „pomników  historii”. Wnętrze Bazyliki Leżajskiej wypełnia 19 ołtarzy bocznych. Wśród obrazów ołtarzowych, szczególnie cenny jest obraz Zwiastowania NMP w ołtarzu głównym wykonany przez Franciszka Lekszyckiego. Bardzo cennym zabytkiem  słynącym nie tylko w Polsce ale i w Europie są organy z XVII w. Splendoru Bazylice Leżajskiej dodają też XVII-wieczne stalle.

W ołtarzu bocznym Bazyliki znajduje się  słynący łaskami, cudowny Obraz Matki Bożej Leżajskiej (Pocieszenia), wyróżniony koronami przez papieża Benedykta XIV, wzorowany na obrazie „Matki Bożej Śnieżnej” z Rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore.

Po zapoznaniu się z bogatą historią zabytkowej Bazyliki,  odprawiliśmy Drogę Krzyżową w plenerze –  na Kalwarii Leżajskiej, w lasku klasztornym.

Kolejnym punktem dnia skupienia była prelekcja O. dr Efrema Obruśnika,  Dyrektora Muzeum Prowincji OO. Bernardynów w Leżajsku,  który przedstawił postać św. Jana z Dukli, prezentując slajdy.

Św. Jan z Dukli był wybitnym kaznodzieją. Przez wiele lat pełnił funkcję przełożonego w klasztorze w Krośnie oraz we Lwowie. W starszym wieku stracił wzrok, cierpiał też na bezwład nóg. Mimo cierpień, z gorliwością pełnił posługę kapłańską. Po śmierci, przy Jego grobie modlili się nie tylko katolicy, ale też prawosławni i Ormianie, otrzymując liczne łaski. Wstawiennictwu św. Jana przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa w 1648 r. podczas oblężenia przez wojska Bohdana Chmielnickiego. Papież Klemens XII ogłosił św. Jana z Dukli błogosławionym w 1733 r., a  św. Jan Paweł II kanonizował błogosławionego w Dukli 10 VI 1997 r. Jest  On patronem Dukli, Lwowa  oraz  Archidiecezji Przemyskiej.

Po przedstawieniu postaci św. zakonnika, miało miejsce nabożeństwo z ucałowaniem relikwii św. Jana.

Krótka  przerwa poprzedziła  nasze  uczestnictwo  w koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył ks. Dziekan Marek Cisek. Jedną z intencji Mszy św. była prośba zanoszona do Boga, aby Akcja Katolicka była wsparciem dla duszpasterzy.

W Słowie Bożym, ks. kaznodzieja odniósł się do słów w Ewangelii: „kto się wywyższa, będzie poniżony…”

Ks. Dziekan Marek Cisek przypomniał również cel istnienia Akcji Katolickiej. Jest nim troska o rozwój życia duchowego. Wg św. Jana Pawła II, Akcja Katolicka  jest „szkołą świętości i apostolstwa”. Warunkiem świętości jest nawrócenie i powołanie. Oddalenie się od zła, zerwanie z grzechem zbliża nas do świętości, której pełnią jest sam Bóg.

Ks. Dziekan zachęcał, byśmy z pasją realizowali swoje powołanie w szeregach AK, by utwierdzać się w wierze, być świadkami umiłowanego Jezusa i kościoła w rodzinie, parafii oraz Archidiecezji.

Na koniec Mszy św. złożyliśmy na ręce Matki Bożej Leżajskiej wszystkie nasze sprawy odmawiając modlitwę: „Pod Twoja Obronę…”.

W tegorocznym Wiosennym Dniu Skupienia, nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej reprezentowały następujące osoby: Asystent Parafialnego Oddziału  Akcji Katolickiej – ks. Proboszcz Mariusz Kilar, Prezes Parafialnego Oddziału AK – Eugenia Dudek, członek Parafialnego Oddziału AK – Anna Rudnicka.

A.R.

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk