Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca

Zwiastowanie Pańskie, Zwiastowanie Bogurodzicy –  w wyznaniach chrześcijańskich objawienie się Maryi, Archanioła Gabriela i jego  zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii św. Łukasza. Uroczystość często przypada w trakcie Wielkiego Postu, uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. 

duchowa adopcjaUroczystość Zwiastowania Pańskiego zbiega się z Dniem Świętości Życia. W ten sposób Kościół chroni każde życie, zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, który 26 stycznia 1980 roku w Rzymie powiedział, że człowiekiem jest nawet nienarodzone dziecko. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – modli się przez dziewięć miesięcy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to ,, Zdrowaś Maryjo” i ,,Anioł Pański”.

                                                                                                                                                                          Szczęść Boże ! 

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk