Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

 

kkOstatnia niedziela roku liturgicznego dedykowana jest uroczystości  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, którą  ustanowił  papież Pius XI w 1925 roku.

Dzień ten jest patronalnym świętem Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który uczciliśmy uczestnicząc w uroczystej koncelebrowanej Mszy Świętej  pod przewodnictwem ks. proboszcza Mariusza Kilara o godz. 11:00. W  odświętnej oprawie liturgicznej brali udział ministranci, schola oraz Akcja Katolicka.  I czytanie – p. Anna Rudnicka, II czytanie – p. Teresa Dziedzic-Kabdani ,  ofiarne dary ołtarza –  pp. Danuta i Krzysztof Taraskowie, Elżbieta Bukowińska , modlitwa wiernych – p. Bożena Gawaluch.

W okolicznościowym kazaniu, ks. proboszcz nawiązując do Ewangelii, przedstawił kontrast władzy Jezusa i Piłata. Ceną Królestwa Chrystusa była śmierć na krzyżu. Jezus przychodząc na świat, zburzył naszą ludzką hierarchię wartości. W świecie doczesnym cenimy karierę, bogactwo, dobrobyt, a Jezus utożsamia się z drugim człowiekiem, szczególnie ubogim. Aby nasza wiara była autentyczna, musimy dostrzec Boga w bliźnich. Tymczasem nasza postawa podobna jest do Żydów wołających „na krzyż z Nim”.

Na końcu Mszy odnowiliśmy  „Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa”, za co można było zyskać odpust zupełny oraz „Jubileuszowy Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana” z okazji  100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Odśpiewanie pieśni „Nie rzucim Chryste świątyń Twych” zakończyło uroczystość.

 

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk