SAKRAMENT EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA – pamiątka ustanowienia

„Gdyby nie było Sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas.      

       Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan.

Kto przyjął nasze dusze do Kościoła, kiedyśmy się narodzili ? Kapłan.

Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania ? Kapłan.

Kto przygotuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan.

Zawsze kapłan.

A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia ?         Kto przywróci jej spokój sumienia ? Tylko kapłan.

Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan”

Św.  Jan Maria  Vianney

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa. W tym dniu kierujemy nasze myśli i życzenia w stronę kapłanów, a przede wszystkim duszpasterzy naszej parafii. 

Czcigodni Kapłani,

z okazji Wielkiego Czwartku, pamiątki ustanowienia kapłaństwa, chcemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia i podziękowanie za Waszą obecność.

Pragniemy życzyć Wam Bożej radości, aby towarzyszyła Wam w każdym dniu kapłańskiej posługi, oraz wielu życzliwych serc ludzkich gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny, by droga, na którą zaprosił Was Chrystus – Najwyższy Kapłan, była dla Was drogą ku świętości.

Życzymy Wam gorących serc, abyście stając przy człowieku w jego ziemskiej wędrówce podnosili to, co słabe, prostowali to, co powikłane i wzbudzali nadzieję.

Niech Wasza szlachetna posługa siania ziarna Dobrej Nowiny i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem

w sakramentach, przynosi radość i daje siły  w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych.

Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie łaską i pokojem.

Niechaj nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy.  A Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów. 

Matka Chrystusa, Matka Kapłanów, swą macierzyńską miłością  niechaj broni, osłania i czuwa nad Wami.

SZCZĘŚĆ BOŻE !

Życzą Parafianie

 

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk