Postacie biblijne – Samuel

 

samuel wpisImię Samuel znaczy: „Bóg wysłuchał”.

Bezpłodność w Izraelu rozumiano jako brak Bożego błogosławieństwa. Z takim problemem zmagała się Anna – matka Samuela. Bardzo cierpiała z tego powodu.

Podczas dorocznej pielgrzymki do sanktuarium w Szilo, złożyła obietnicę: „Panie zastępów! Jeżeli łaskawie wejrzysz na moje poniżenie i wspomnisz mnie, i nie zapomnisz mnie, i dasz mi potomka płci męskiej, wtedy oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i brzytwa nie dotknie jego głowy” (1 Sm 1,11). 

Po latach modlitw, Bóg obdarzył Annę potomstwem. Otrzymała więcej niż prosiła. Była matką trzech synów i dwóch córek.

Kiedy Samuel miał trzy lata, rodzice oddali go do świątyni na ofiarę Panu, jako wyraz wdzięczności i spełnienie danej przez Annę obietnicy. Dorastał u boku arcykpałana Helego służąc Bogu. Heli nauczył chłopca staranności w służbie liturgicznej, słuchania Boga oraz odwagi przekazywania Jego słowa.

Pewnej nocy, młody Samuel śpiąc w przybytku, w którym znajdowała się Arka Przymierza usłyszał wezwanie: Samuelu!  Posłusznie pobiegł do Helego, jednak to nie Heli go wołał. Kiedy sytuacja się powtórzyła, arcykapłan pouczył chłopca jak ma się zachować, gdy jeszcze usłyszy podobne wołanie. Był to bowiem głos samego Boga, który powołał młodego Samuela na swojego proroka i zapowiedział karę dla rodziny Helego za złe postępowanie jego synów.

Odtąd rozpoczęła się życiowa „kariera” Samuela. Bóg często objawiał się Samuelowi, a wszyscy Izraelici uznawali go z proroka. Zgodnie z zapowiedzią Boga, synowie Helego zginęli w bitwie z Filistynami a kapłan zmarł na wieść o tym i o utracie Arki Przymierza.

Kiedy minęło 20 lat, Samuel był już uznanym prorokiem a także sędzią. Nawoływał Izrael do nawrócenia i odrzucenia bałwochwalczego kultu innych bogów.

Naród wysłuchał Samuela i zgromadził się w mieście Mispa w celu dokonania obrzędu pokutnego. Na wieść o wielkim zgromadzeniu, Filistyni wyruszyli do walki z Izraelem, jednak ponieśli klęskę. Izraelici odzyskali zdobyte przez najeźdźców miasta, a nawet zdobyli część ziem filistyńskich, które wcześniej należały do Izraela.

Samuel rządził Izraelem przez wiele lat jako sędzia. Będąc w podeszłym wieku, przekazał władzę synom. Oni w przeciwieństwie do swojego ojca nie byli uczciwi. Izraelici wezwali więc Samuela do ustanowienia króla w Izraelu wzorując się na innych narodach. Samuel nie chciał ulec żądaniu. Uważał, że królem Izraela jest Bóg. Nie dał się przekonać argumentami  Izraelitów, ale na Boże polecenie namaścił Saula, syna Kisza z miejscowości Gibea, w pokoleniu Beniamina, na króla.  Jego wybór został potwierdzony przez losowanie. Niedoświadczonemu królowi Saulowi, sędziwy Samuel starał się służyć swoimi radami.

Kiedy Saul umocnił swoją władzę, Samuel zrzekł się urzędu. Jego służba została oceniona pozytywnie. Synowie nie rościli sobie praw do następstwa.

W pożegnalnym przemówieniu Samuel przypomniał narodowi jego dzieje, w tym odstępstwa od Pana. Zapowiedział ludowi powodzenie w przypadku wierności Bogu, grożąc jednocześnie nieszczęściem w przypadku odstępstwa. Obiecał, że aż do śmierci będzie modlił się za swój lud.

Szybko okazało się, że Saul nie jest zbyt dobrym władcą. Nie rządził jak namaszczony przez Boga, ale sam chciał się w Jego miejscu postawić.

Wkrótce zaczął się rysować konflikt pomiędzy Samuelem  a Saulem. Samuel wiedział, że Saul nie wypełnia woli Pana. W końcu sędziwy Samuel uświadomił Saulowi, że  niedługo Pan wybierze nowego władcę.

Samuel miał przed śmiercią jeszcze jedno zadanie do wykonania – namaścić nowego króla. Udał się więc do Betlejem i namaścił na króla najmłodszego z synów  Jessego,  z pokolenia Judy – Dawida.

Dawid był drobny, skromny, niepozorny, pasał owce. Nie były to cechy i predyspozycje do bycia królem, w przeciwieństwie do jego starszych braci – wysocy, postawni, przystojni…

Jednak nie takie walory dla Boga są znaczące: „Nie zważaj na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek <widzi Bóg>, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, Pan widzi serce” (1 Sm 16,7).

Kiedy Samuel umarł, wszyscy Izraelici zebrali się, by go opłakiwać i pochowali go w jego posiadłości w Rama.

szlaczek liscie

Brak wśród żywych proroka Samuela głęboko odczuł panujący wówczas król Saul.  Schyłek jego życia przybrał tragiczne oblicze. Słaba kondycja psychiczna uniemożliwiała mu sprawowanie władzy. Depresję pogłębiały: zagrożenia dla państwa ze strony Filistynów, milczenie Boga, brak wsparcia nieżyjącego już wspomnianego proroka Samuela.

 Zdesperowany Saul postanowił skorzystać z usług wróżki z Endor, aby wywołać ducha Samuela. W ten sposób złamał reguły prawa Bożego oraz własnego. Takie praktyki bowiem były i są ostro potępiane przez Kościół.

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk