POSTACIE BIBLIJNE – SAMSON

 

samson1vvOstatnim Sędzią ze starotestamentowej Księgi Sędziów jest Samson. Żył w czasach, gdy Bóg karał Izraelitów wydając ich „ w ręce Filistynów”  (Sdz 13,1). Pewnego dnia Anioł Pański objawił się w mieście Sorea Izraelicie z plemienia Dana, Manoachowi, oraz jego bezpłodnej żonie. Anioł przepowiedział im, że będą mieli dziecko, które zacznie wyzwalać Izrael z rąk Filistynów. Miał on przyjąć ślub nazireatu, a przez to powstrzymywać się od spożywania alkoholu i nieczystych potraw oraz nie obcinać włosów. Samson narodził się według zapowiedzi, a „Pan mu błogosławił”.

Kiedy wydoroślał, opuścił swoją rodzimą ziemię i udał się do miasta Timna zamieszkanego przez Filistynów. Spodobała się mu tam pewna filistyńska kobieta, którą mimo obiekcji rodziców, postanowił poślubić. Małżeństwo było częścią planu Boga, który chciał, by stało się ono powodem sporu Izraelitów i Filistynów. W drodze do Timny Samson został zaatakowany przez lwa. Wtedy „opanował go duch Pana” (Sdz 14,6) i Samson zabił zwierzę gołymi rękami. Gdy wracał do domu, zauważył , że w padlinie lwa zalągł się rój pszczół, które wyprodukowały miód. Miód ten był rytualnie nieczysty, bo znajdował się w padlinie lwa. Samson wziął go na rękę i jadł, dał też swoim rodzicom.

Na jego siedmiodniowym weselu obecnych było  trzydziestu Filistynów, którym zadał zagadkę o treści: „ z tego który pożera, wyszło to, co się spożywa, a z mocnego wyszła słodycz” (Sdz 14, 14). Jako nagrodę wyznaczył trzydzieści lnianych tunik i trzydzieści ozdobnych szat. W przypadku nierozwiązania zagadki do końca wesela mieli mu to dać Filistyni. Przez trzy dni nie mogli rozwiązać tej zagadki. Czwartego dnia towarzysze udali się do żony Samsona domagając się wyjawienia rozwiązania zagadki pod groźbą spalenia domu ojca kobiety. Płacząc i błagając siódmego dnia uzyskała od męża rozwiązanie zagadki i wyjawiła je Filistynom. Siódmego dnia, przed zachodem słońca, goście podali rozwiązanie zagadki: „cóż słodszego niż miód, a co mocniejszego niż lew ?” (Sdz 14,18). Odpowiedział im: „gdybyście nie orali moją jałowicą, nie rozwiązalibyście mojej zagadki”. (Sdz 14,18). Aby wywiązać się z realizacji zobowiązania, Samson zabił trzydziestu Filistynów z Aszkelonu, zabrał ich odzież i dał ją gościom. Kiedy Samson powrócił do Timny, odwiedził swojego teścia i dowiedział się, że jego żona została oddana jednemu z gości. Jej ojciec odpowiedział, że sądził, iż została odrzucona i zaproponował poślubienie swojej młodszej córki. Samson odrzucił propozycję i postanowił zemścić się na Filistynach. Schwytał trzysta lisów, powiązał ze sobą ich ogony umieszczając pomiędzy nimi po jednej pochodni, a następnie wypuścił je, by podpalały pola, winnice oraz drzewa oliwne. Gdy Filistynie dowiedzieli się o tym, zabili jego  żonę oraz teścia podpalając ich dom. W akcie zemsty, Samson zabił wielu z nich, bijąc ich „od bioder do goleni” (Sdz 15,8).

Następnie Samson schronił się w grocie skalnej w Etam. Wyruszyła przeciw niemu armia Filistynów. Udały się do niego trzy tysiące  mieszkańców Judy z prośbą, by oddał się w ich ręce. Mieli go następnie wydać Filistynom. Samson zgodził się, pod warunkiem, że z rąk ich samych nic złego go nie spotka. Związano go dwoma nowymi postronkami i wydano w ręce wrogów. Filistyni triumfowali, jednak Samson przerwał więzy i używając oślej szczęki, zabił tysiąc przeciwników. Za czasów Filistynów , Samson sprawował sądy nad Izraelem przez dwadzieścia lat (Sdz 15,20).

Później Samson udał się do Gazy, gdzie poszedł do nierządnicy. Jego wrogowie zastawili zasadzkę u bramy miejskiej, jednak wyrwał wrota i zaniósł je na wierch góry, znajdującej się naprzeciw Hebronu.

Następnie zakochał się w kobiecie imieniem Dalila, mieszkającej w dolinie Sorek. Filistyni nakazali  jej dowiedzieć się, w czym tkwi sekret siły Samsona oraz w jaki sposób można go pokonać. Na pytanie Dalili o jego słaby punkt, Samson powiedział, że musiałby  być związany siedmioma surowymi linami. Związała go w nocy, jednak on wstając zerwał liny, „tak jak rwie się nitka zgrzebna, nadpalona przez ogień” (Sdz16,9). Dalila nie ustąpiła, więc powiedział, że musiałby być związany nowymi powrozami. Związała go nowymi powrozami podczas snu, a on je zerwał. Spytała ponownie, więc odpowiedział, że jego włosy musiałyby być przywiązane do palika wbitego w ziemię. Jednak i to nie przyniosło żadnego skutku. Ostatecznie Samson powiedział, że by pozbawić go siły, należy obciąć mu włosy. Dalila zawiadomiła władców filistyńskich i wezwała jednego z mężczyzn, by ostrzygł Samsona. Z powodu złamania ślubów nazireatu, „Pan go opuścił” (Sdz 16,20) i został pojmany przez Filistynów, którzy wykłuli mu oczy. Po oślepieniu, Samson został uprowadzony do Gazy, skuty i zmuszony do pracy przy żarnach.

Pewnego dnia władcy filistyńscy zebrali się, by złożyć ofiary na cześć ich bożka Dagona, który jak wierzyli, wydał Samsona w ich ręce. Tymczasem po ścięciu włosy zaczęły odrastać. Następnie wezwano Samsona, by ich zabawiał. Oprócz przywódców było tam trzy tysiące ludzi zgromadzonych na dachu świątyni, którzy  przypatrywali się temu. Samson poprosił chłopca, który trzymał go za rękę, by podprowadził go do dwóch kolumn, na których opierał się budynek, aby mógł się o nie oprzeć.

Wtedy wezwał Samson Pana mówiąc: Panie Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siły przynajmniej na ten jeden raz! Boże, niech pomszczę raz jeden na Filistynach moje oczy. Ujął więc Samson obie kolumny, na których stał cały dom, oparł się o nie: o jedną – prawa ręką, o drugą – lewą ręką. Następnie rzekł Samson: „Niech zginę wraz z Filistynami”. Gdy się zatem oparł o  nie mocno, dom runął na władców i na cały lud, który był w nim zebrany. Tych, których wówczas zabił, sam ginąc, było więcej aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swojego życia (Sdz 16, 28-30).

Po śmierci Samsona, jego rodzina wydobyła ciało z gruzów i pochowała go w grobie Manoacha, jego ojca, pomiędzy Sorea i Esztaol.

„Tyś niezwyciężonego plastr  miodu Samsona”, to jeden z wersów  Godzinek   o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk