POSTACIE BIBLIJNE – RUT

ru5Moab, to kraina położona na wschodnim brzegu Morza Martwego, na terenie dzisiejszej Jordanii. W starożytności zamieszkiwał ją lud Moabitów, podbity przez wojska izraelskie pod wodzą Dawida. Lud ten wywodził się z kazirodczego związku Lota z córkami.  Lot mieszkał wówczas z rodziną  w Sodomie, która później została zniszczona wraz z Gomorą za grzeszne życie mieszkańców.

 Dla Izraelitów było to plemię przeklęte, z którym nie wolno było Żydom wchodzić w żadne relacje.

Kiedy nastąpił głód w Betlejem, za panowania sędziów, pewien człowiek o imieniu Elimelek z żoną Noemi i dwoma synami Machlonem i Kilionem wyemigrował do Moabu.

Po niedługim czasie, mąż Noemi zmarł. Synowie ożenili się z Moabitkami. Kilion poślubił Orpę, a Machlon – Rut.

Ich szczęście nie trwało długo. Obaj mężczyźni zmarli. Pozostały trzy wdowy. Noemi zdecydowała, że  wróci do Ziemi Judzkiej. Obydwie synowe postanowiły  nie opuszczać teściowej. Noemi bojąc się o byt synowych w Betlejem, gdyż sama była uboga, stanowczo odradzała  im podróż i nalegała, by pozostały w swoim kraju.

Orpa dała się przekonać, natomiast Rut nie chciała rozstawać się z teściową. Wyruszyły więc w drogę, do Betlejem dotarły w czasie żniw.

 Całe miasto było poruszone nieszczęściem Noemi. W Moabie straciła wszystko co była dla nie najdroższe.

 Początek żniw był najdogodniejszą porą przesiedlenia, ponieważ najłatwiej było zaopatrzyć się w żywność.

Aby kobiety nie zginęły z głodu, Rut postanowiła zbierać kłosy zbóż. Trafiła na pole bogatego gospodarza Booza, który był dalekim krewnym zmarłego męża Noemi, Elimeleka.  Booz bardzo życzliwie i przychylnie potraktował Rut  mimo, że  była osobą obcą i w dodatku Moabitką.

Noemi opowiedziała synowej, że Booz jest jednym z mających względem nich „prawo wykupu”. Wtedy obowiązywało „prawo lewiratu”, polegające na obowiązku poślubienia wdowy przez brata męża albo bliskiego krewnego. Służyło ono zapewnieniu ciągłości rodu (pierworodnego syna urodzonego z takiego związku uważano za syna zmarłego męża), miało też na celu zapewnienie godziwego bytu wdowie, która w innych warunkach, bez opieki mężczyzny musiałaby żyć w ubóstwie.

Teściowa przypuszczała, że ewentualny mariaż  Rut i Booza, może okazać się udany i szczęśliwy. Poradziła synowej, by w nocy, gdy Booz będzie spał na klepisku, położyła się obok niego. Kiedy w nocy obudził się gospodarz, bardzo się zdziwił.

Tej nocy nic zdrożnego się nie wydarzyło, ale Booz nie chciał, by to spotkanie wyszło na jaw. Zaraz rano postanowił spotkać się z bliższym krewnym kobiet, gdyż sam nie miał pierwszeństwa do ręki Rut.  Opowiedział, że Noemi sprzedaje majątek.

Bliższy krewny nie skorzystał z przysługującego mu prawa wykupu, co potwierdził przy świadkach „zdjęciem sandała”. Wtedy Booz legalnie poślubił Rut, nabywając jednocześnie prawo do spadku po Elimeleku, mężu Noemi. Przypuszczenia Noemi potwierdziły się.

Rut i Booz stworzyli dom pełen wzajemnej miłości i ciepła. Urodził im się syn, któremu dali na imię Obed.

Bibliści idąc za nauczaniem rabinów żydowskich uzasadniają cel napisania tej  księgi historycznej o bohaterskiej kobiecie pochodzącej z obcego plemienia Moabitów. Księga Rut bezpośrednio poprzedza dwie księgi Samuela, które w przeważającej części opowiadają historię króla Dawida. Rut jest bowiem babką Dawida.

W Ewangelii św. Mateusza (1,5),  Rut wymieniona jest w rodowodzie naszego Zbawiciela, Boga –  Człowieka.

 Obed był ojcem Jessego, Jesse był ojcem Dawida,   a Dawid – praojcem  JEZUSA CHRYSTUSA.

Powyższe wydarzenia opisuje Księga Rut Starego Testamentu, którą  odczytywano niegdyś w największe święta żydowskie. Historia Rut jest też dostępna w wersji filmowej, warto obejrzeć.

 Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk