POSTACIE BIBLIJNE – MOJŻESZ

moj.Niniejszym inaugurujemy cykliczny ciąg artykułów o tematyce biblijnej. Oby przyczynił się do lepszego rozumienia Pisma Świętego, a przede wszystkim do osobistej lektury. Choć centralną postacią dla rozumienia Biblii jest Chrystus, to jednak na początku pojawią się postacie ze Starego Testamentu. Jest to uzasadnione, gdy wspomnimy na słowa św. Augustyna (IV/V w.), że „Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje swe wyjaśnienie w Nowym”. Pierwsza z tych postaci to Mojżesz. Zresztą, Jezus Chrystus w pewnym fragmencie Ewangelii nazywany jest przez biblistów Nowym Mojżeszem.

Wyrażam swą wdzięczność i radość, że tego trudu podjęła się Pani Anna Rudnicka. Zatem, do dzieła.

 Postacie Biblijne – Mojżesz

       Imię  Mojżesz znaczy „wydobyty z wody”. Był narodowości żydowskiej. Żył w XIII w. przed Chrystusem za panowania faraona Ramzesa II w Egipcie.

Izraelici byli bardzo ciemiężeni przez Egipcjan. Wykorzystywano ich do najcięższych prac budowlanych oraz rolnych. Faraon w obawie przed zagrożeniem z ich strony, z powodu dużej  populacji, kazał topić nowo narodzonych chłopców, a dziewczynki pozostawiać przy życiu. Po urodzeniu Mojżesza, matka ukrywała go przez trzy miesiące, następnie umieściła w skrzynce z papirusu na brzegu rzeki Nil.  Dziecko nad rzeką zauważyła córka faraona,   zabrała je do pałacu, tam chłopiec dorastał jako Egipcjanin.

W młodym wieku, będąc świadkiem przemocy wobec Hebrajczyka, swojego rodaka, zabił prześladowcę. Gdy zabójstwo wyszło na jaw, uciekł z Egiptu i ukrywał się w kraju Madian. Tam pomagając w wypasaniu owiec człowiekowi o imieniu Jetro, poślubił Jego córkę Seforę. Pewnego dnia, szukając jednej owieczki, ukazał mu się Bóg w postaci gorejącego krzewu o imieniu „JESTEM, KTÓRY JESTEM”. Bóg  nakazał Mojżeszowi wyprowadzić Izraelitów z Egiptu i osiedlić ich w Ziemi Obiecanej Kanaan „mlekiem i miodem” płynącej. Mojżesz nie miał talentu oratorskiego, dlatego ociągał się z przyjęciem zadania zleconego mu przez Boga. Na rzecznika przed faraonem oraz do pośredniczenia między Bogiem a ludem, Stwórca wyznaczył mu jego starszego brata Aarona. Bóg też obdarzył go mocą czynienia cudów, by był bardziej przekonywujący (swoją laskę pasterską zamienił w węża, wodę w krew, jego ręka pokryła się trądem a następnie ozdrowiała).

 Aby udał się ten exodus, potrzebna była zgoda władcy Egiptu, której bracia nie uzyskali. Wtedy Bóg za pośrednictwem Mojżesza zesłał na Egipcjan dziesięć plag, z których ostatnia była najbardziej dotkliwa i spowodowała śmierć wszystkich pierworodnych synów Egipcjan, także syna faraona.

Wówczas dopiero faraon ugiął się i zezwolił na tymczasowe opuszczenie Egiptu przez Izraelitów. Jednak gdy spostrzegł, że uciekają chciał ich dogonić, bo trudno mu było pogodzić się ze stratą taniej siły roboczej. Bóg wtedy dokonał cudu, przed wędrującymi Izraelitami rozstąpiło się Morze Czerwone, a po ich przejściu zalało Egipcjan.

 Pożywieniem Izraelitów na pustyni było mięso  przepiórek, manna z nieba oraz cudowna woda ze skały. Kiedy dotarli do góry Synaj, Mojżesz wszedł na szczyt tonący w obłoku. Tam Pan Bóg dał Mu dwie kamienne tablice z Dekalogiem. Jednak, kiedy Mojżesz dowiedział się, że zniecierpliwieni Izraelici odlali sobie złotego cielca i oddawali mu cześć boską, wpadł w gniew i potłukł obie tablice u podnóża góry. Po modlitwie, akcie skruchy, lud ponownie udał się na górę Synaj. Na szczycie góry, podobnie jak za pierwszym razem, Mojżesz otrzymał tablice z Bożymi Przykazaniami. Kiedy schodził z góry, po rozmowie z Bogiem, Jego twarz promieniała  jasnością.

Mojżesz zawsze wiernie służył Bogu, mimo że czasem borykał się z różnymi problemami. Wskutek nieposłuszeństwa rodaków, musiał przez 40 lat wędrować po pustyni. Nie wprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej, ale swoje obowiązki przekazał następcy – Jozuemu. Zmarł w wieku 120 lat. Bóg pozwolił mu z daleka zobaczyć Kanaan  z góry Nebo. Pochowano go w krainie Moab w nieznanym nikomu miejscu.

Był jednym z proroków obok Eliasza, w obecności których Bóg przemówił z obłoku podczas Przemienienia Jezusa na górze Tabor: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie

Więcej szczegółów o postaci Mojżesza można przeczytać m. in. w „Księdze Wyjścia” Starego Testamentu.

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk