POSTACIE BIBLIJNE – IZAJASZ

 

Isaiah-Michelangelo kkIzajasz urodził się ok. 760 r. p.n.e. w rodzinie arystokratycznej. Imię  to oznacza „Jahwe zbawia”. Jego ojcem był Amos, który wg tradycji, był bratem króla Judy – Amazjasza. Świadczy  to, że Izajasz należał do panującego wówczas w Jerozolimie rodu Dawida. Otrzymał doskonałe wykształcenie literackie, odznaczał się znajomością spraw publicznych, polityki, kwestii religijnych oraz wielką kulturą. Był doradcą króla Achaza i Ezechiasza. Na proroka został powołany w roku śmierci króla Ozjasza. Miał wtedy około 25-30 lat. Swą działalność prorocką pełnił prze około 40 lat.

 Doskonale znał Jerozolimę i jej mieszkańców, bo w swojej Księdze  odwołuje się do konkretnych miejsc i zwyczajów. Był żonaty, miał dwóch synów, którzy nosili symboliczne imiona, związane z działalnością proroka. Starszy nazywał się Szear-Jaszub, co oznacza „Reszta się nawróci”. Imię ro zapowiadało klęskę narodu judzkiego, ale także przetrwanie nielicznej grupy dobrych Izraelitów, z której miał się później odrodzić naród i nawrócić do Boga. Drugi Macher-Szalal-Chasz-Baz, czyli „Rychły Łup-Bliska Zdobycz”. Oznaczało ono mającą wkrótce nadejść klęskę oraz upadek wrogów Judy – Izraela i Damaszku (Iz8, 1-4). Jego codziennym zajęciem było sporządzanie roczników dla monarchii.

Księga Izajasza bardzo obrazowo przedstawia scenę powołania proroka (por. 6,1-11). Podczas modlitwy w Świątyni Jerozolimskiej, stając naprzeciw Arki Przymierza, doznał wizji, w której Bóg poszukiwał posłańca dla swego orędzia. Z odwagą  i zdecydowaniem wypowiedział słowa: „Oto jestem! Mnie poślij”(6,8). Jego działalność przypadała na trudny politycznie czas dla Izraelitów. Jako mieszkaniec Jerozolimy, zajmował się głównie sprawami Judy. Bogatym mieszkańcom Jerozolimy wytykał ich przepych, pijaństwo, beztroskie życie, przekupstwo, niesprawiedliwe traktowanie biednych i obłudę religijną. Przez kilkadziesiąt lat Izajasz niezrażony niepowodzeniami wypowiadał wobec kolejnych królów i polityków swoje zdanie i przedstawiał rozwiązania, które podsuwał mu Bóg. Był niezwykle radykalny w swojej misji. Jego wypowiedzi, choć poetyckie, były bardzo ostre – zawierały głównie ostrzeżenia,  groźby i przestrogi. Szczególnie mierziła go obojętność religijna rodaków. Wytykał im, że pozornie tylko oddają cześć Bogu, że nie ma w nich prawdziwego przywiązania do Jahwe. Ich codzienne życie dalekie było od tego, czego wymaga Bóg: ”Co mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. Obrzydłe mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań …Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości” (Iz1,13).

Izajasz nie cofał się też przed odważnymi gestami – protestując przeciwko sojuszowi Judy z Egiptem. Przez trzy lata chodził nago i boso, by pokazać w jakim stanie powrócą Egipcjanie po starciu z Asyrią. Bywały także okresy, w których Izajasz doświadczał tak dużej bezsilności, że wycofywał się całkowicie z publicznej działalności. Pozostawał wówczas ze swymi uczniami, którzy spisywali i interpretowali jego wizje. Pisma, które pozostawił, choć kierowane były do jemu współczesnych, od początku odbierane były ponadczasowo. Kiedy pisał o narodzinach potomka Dawidowego o imieniu Emmanuel, który ”przyniesie światłość narodom”, to słowa te odbierane były nie tylko jako pociecha w doraźnych problemach Królestwa Judy, ale też jako zapowiedź oczekiwanego Mesjasza.

Księga  Izajasza jest bardzo ważna dla chrześcijan. Św. Mateusz już na początku swej Ewangelii odwołuje się do tekstu Izajasza: A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami (Mt1, 22-23). Odniesień do Księgi Izajasza  w Ewangeliach jest więcej, sam Jezus w Świątyni czyta jej fragment o Słudze Jahwe i komentuje: „Dziś właśnie spełniły się te słowa”. W Jezusie spełniają się wszystkie Izajaszowe przepowiednie i to w sposób bardziej dosłowny niż moglibyśmy przypuszczać. Począwszy od samych narodzin, przez całe posłannictwo aż po śmierć.

Św. Hieronim nazwał Izajasza Ewangelistą Starego Testamentu.

marana — kopia kk

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk