Postacie biblijne – Daniel

 

 

Daniel wpissBył prorokiem żyjącym około 600 lat przed Chrystusem. Imię Daniel oznacza „Bóg moim sędzią”.

 Jest uważany za jednego z czterech wielkich proroków Starego Testamentu obok  Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. O jego życiu opowiada Księga Daniela. Pochodził z arystokratycznego rodu. W latach młodzieńczych został wzięty do niewoli w Babilonii.

Na dworze króla Nabuchodonozora II, Daniel wraz z trzema przyjaciółmi Szadrakiem, Meszakiem i Abed-Nego mieli zostać przyuczeni do służby. Przydzielono im codzienną porcję potraw królewskich oraz wina. Daniel stanowczo odmówił takiego „menu” w zamian za wegetariański jadłospis. Jadł tylko jarzyny i pił wodę, dzięki czemu wyrósł na silnego i zdrowego mężczyznę, który dożył 100 lat.

„Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia (…). A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie”(Dn 1, 12-16).

[Dieta (post) Daniela jest bardzo popularna również dzisiaj. Jest dietą odchudzającą, oczyszczającą a także leczniczą. Bazuje na wybranych warzywach i owocach. Jej stosowanie ma dobroczynne skutki dla ciała oraz ducha.]

Bóg obdarzył Daniela obok wyjątkowej inteligencji także bardzo cenionym darem prorokowania. Wyjaśnił on królowi babilońskiemu słynnemu Nabuchodonozorowi, zawiłości snów dotyczących przyszłości jego królestwa.

Osoba Daniela była personifikacją najwspanialszych cech człowieka wierzącego w Starym Testamencie. Odznaczał się wiernością, sprawiedliwością, pobożnością i mądrością.

Był zdecydowany zachować posłuszeństwo wobec Boga. Uparcie odmawiał oddawania czci posągom. Za nieposłuszeństwo wobec króla, przyjaciele Daniela: Szadrak, Meszak i Abed-Nego zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Nie chcieli bowiem oddawać czci posągowi, którego wzniósł król Nabuchodonozor. Młodzieńcy  „chodzili wśród płomieni,  wysławiając Boga i błogosławiąc Pana” (Dn 3, 24-25), co króla wprawiło w zdumienie. Nakazał czcić Boga wyznawanego przez nich oraz obsypał ich zaszczytami w prowincji Babilonu.

Daniel dwa razy wytłumaczył Nabuchodonozorowi II znaczenie dziwnych snów. Później objaśnił także następcy Nabuchodonozora – Baltazarowi znaczenie napisów na ścianie: królestwo miało wkrótce upaść. Tej samej nocy Baltazar został zabity i Persowie zdobyli Babilon.

Persowie uczynili Daniela ważnym urzędnikiem, lecz inni zazdrościli mu władzy i błyskotliwej kariery. Spiskowali przeciwko niemu. Wmówili królowi Dariuszowi, że Daniel nie jest wiernym poddanym. Monarcha wydał więc Proroka na pożarcie lwom.

Wbrew logice wyznawanej przez króla Dariusza, Daniel ocalał. Bóg uratował mu życie.  „Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego» (Dn 6, 23-24).

Zdarzenie to tak wstrząsnęło królem Dariuszem, że nakazał on wychwalanie Boga czczonego przez Daniela „ Wydaję niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela. Bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki.  On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów»(Dn 6, 27-29).

Daniel zapisał także kilka proroczych snów, w których Bóg wyjawiał mu swe plany na przyszłość. Przepowiedział m.in. czas narodzin Chrystusa i jego śmierć.

W Księdze Daniela znajduje się starotestamentalna apokalipsa katolickiego kanonu Pisma Świętego. Znajdziemy tam nie tylko strach i grozę ale i nadzieję.

Interpretacja  wizji bestii i Przedwiecznego nawiązuje do historycznego faktu – do panowania nad Jerozolimą czterech kolejnych imperiów.

Wizja „Syna Człowieczego” w tradycji żydowskiej dotyczy Mesjasza, a interpretacja chrześcijańska odnosi ją do Jezusa Chrystusa i Jego ponownego przyjścia. Głównym przesłaniem tej wizji jest upadek ziemskich władców i imperiów, zwycięstwa i panowanie Boga.

Proroctwo o 70 tygodniach, które w biblistyce katolickiej nie jest jednoznaczne, Jest interpretacją proroctwa Jeremiasza o 70 tygodniach (jako 70 latach) spustoszenia Jerozolimy, zapowiedź zniszczenia zła (koniec niegodziwości Antiocha Epifanesa i jemu podobnych tyranów oraz nieposłuszeństwa Narodu Wybranego względem Boga i nadejścia wieku sprawiedliwości.

Wieczne królestwo zatryumfuje w walce ze złem tj. potęgą tego świata.   ”Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić Święte Świętych „ (Dn 9, 24-25).

Wizje Daniela miały utwierdzić prześladowanych Żydów w przekonaniu, że Bóg ich nie opuści, żeby mieli nadzieję w ostateczne zwycięstwo dobra i żeby pozostali wierni Panu.

Bóg przez wizje ukazuje ludziom wszystkich czasów prawdę o człowieku, świecie i przyszłych wydarzeniach. Wszystkie straszne rzeczy prowadzą do jednej, najważniejszej prawdy.

To Bóg jest Panem – historii czasu – to w Jego rękach są dzieje świata. Wierzącym i wiernym Mu nie stanie się krzywda. To dobra nowina, również – a może zwłaszcza – dzisiaj.

szlacze wpis 2

 Prorok Daniel jest adresatem modlitw wiernych nawiedzanych przez koszmary senne. Jest bardziej popularny w Kościele prawosławnym niż w katolickim. Sceny z żywota Proroka należą do najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej. Najbardziej popularny w sztuce zachodniej jest obraz Daniela w jaskini lwów, traktowany jako zapowiedź Zmartwychwstania Chrystusa i przykład potęgi modlitwy.

 

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk