Podsumowanie wpłat inwestycyjnych za rok 2022.

Podsumowanie wpłat inwestycyjnych za rok 2022.
Analiza tabeli wpłat.

W naszej parafii żyje około 1400 mieszkańców. Urzędy Gminy w Leżajsku i w Sieniawie podają łączną liczbę obywateli Piskorowic, Rzuchowa, Mołyń, Chałupek Piskorowickich i Paluch ponad 1700. Ta spora różnica wynika z pozostawania na liście zameldowania mimo stałego pobytu od lat za granicą lub w innym miejscu Polski. W parafii mieszka około 400 rodzin. Liczba rodzin nie przekłada się bezpośrednio na ilość domów, ponieważ w niektórych domach mieszkają dwie, czasem trzy rodziny. Tak więc mniej więcej można podać liczbę 374 rodzin. Z tego wynika statystyka wpłat na cele inwestycyjne Parafii w 2022 roku.

Tabelka poniżej uwzględnia wpłaty do 10 stycznia br. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni niektórzy Parafianie uiszczą zaległości za poprzedni rok, jednakże to już nie znajdzie się w tym wykazie.

Tabelka podaje ile rodzin znajduje się w poszczególnych rejonach Parafii. Uwzględnia ona zasadniczo te rodziny, które mieszkają na miejscu. Tylko w nielicznych przypadkach dotyczy rodzin lub osób, które mieszkając poza Parafią w kraju i za granicą uczestniczą w kosztach inwestycyjnych na cele naszego kościoła. Omawiane wpłaty świadczą bardzo wymownie o przynależności i poczuciu obowiązku uczestnictwa w kosztach remontów, prac i koniecznych inwestycji.

Spośród 374 domów ponad 2/3 w minionym roku wpłacało na inwestycje parafialne. Należy tu zaznaczyć, że wziąłem pod uwagę zarówno wpłaty te minimalne (30 zł za cały rok) jak i te na kwotę 360 albo 500 zł, a nawet w kilku przypadkach 1000 zł i więcej w ciągu roku. Liczby te nie zawsze oddają dokładny stan faktyczny obowiązków wynikających z V Przykazania kościelnego – „Troszczyć się o materialne sprawy Kościoła”. (Można by tu wspomnieć ewangeliczną ubogą wdowę.) 114 rodzin w ogóle (0 zł) nie uczestniczy w kosztach ponoszonych przez Parafię. W niektórych przypadkach jest to zrozumiałe i nie do pokonania – wszak Parafia nie jest urzędem ściągającym podatki.

W tabeli osobno podaję wpływy na ogrzewanie, które ostatecznie wpadają do jednej kasy. 0d 174 rodzin wpłynęło ponad 7.700 zł, czyli ok. 200 rodzin nie wpłaciło na ogrzewanie.

Tak więc od 260 rodzin wpłynęło w tamtym roku ponad 132 tys. zł. To znaczy, że niemal 70 % parafian uczestniczy w inwestycjach. Jest to znaczna poprawa w porównaniu w poprzednimi latami, kiedy udział parafian sięgał ok. 55 %. Zatem dokonała się kilkunastoprocentowa poprawa.

Na koniec pragnę wyrazić ogromne podziękowanie za tak znaczny udział Parafian w podejmowanych inwestycjach. Wyraża się to w życzliwości względem księdza i gotowości do pracy czasami na jedno zawołanie, w podejmowanych wysiłkach fizycznych i wreszcie w ofiarności materialnej niejednokrotnie znacznie przekraczającej zwykłe wydatki. Należy zauważyć, że znaczna część wszystkich prac, remontów i inwestycji została wykonana Waszym własnym wysiłkiem, pomocą materialną i pracą fizyczną kilku rodzimych firm, ale bez pomocy podmiotów zewnętrznych. Choć bardzo jestem wdzięczny za doradztwo i pomoc poszczególnych urzędników, kierowników, fachowców, firm i urzędów, bez których nie sposób było przeprowadzić wszystkie prace.

Jeszcze raz kieruję ogromne „Bóg zapłać” za takie potraktowanie  tych spraw.

Ks. Mariusz Kilar – proboszcz Parafii Piskorowice

 

UCZESTNICTWO WE WPŁATACH NA CELE INWESTYCYJNE
w roku 2022 – i na ogrzewanie (stan z 10-01-2023)


.
Rejon


Liczba
rodzin


Rodziny
wpłacające


Brak wpłat


.
Wpłata


Odsetek
wpłacających


.

 


Wpłaty na ogrzewanie


Wpłacający na opał


RZUCHÓW

65

56

9

24.980

86,15 %

 

1.640

37 R.

WYGNANKI

37

23

14

15.890

62,16 %

 

750

17 R.

od STUBIEŃCA do kościoła

62

46

16

28.290

74,19 %

 

1.590

34 R.

Ośrodek Zdrowia, D. Nauczyciela, Osiedle, RZEKI

42

32

10

20.640

76,19 %

 

1.130

24 R.

od kościoła do końca PISKOROWIC

31

22

9

9.970

70,97 %

 

710

16 R.

CHAŁUPKI  i MOŁYNIE

57

35

22

16.800

61,40 %

 

1.220

28 R.

Osiedle i bloki

53

31

22

11.550

58,49 %

 

1.050

25 R.

PALUCHY

27

15

12

4.550

55,55 %

 

330

8 R.


.
razem:


374 Rodzin


.
260


.
114


.
132.670


.
69,52 %




.
7.740


.
174 R.

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk