PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ do Strachociny

PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ

DO SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W STRACHOCINIE

 

W dniu 13 maja 2017 r. (w 100-lecie Objawień Fatimskich oraz 36 rocznicy zamachu na św. Jana Pawła II) odbyła się doroczna, już XXII pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W tym roku do naszej pielgrzymki dołączyły  Oddziały Akcji Katolickiej  z Diecezji Rzeszowskiej, Tarnowskiej i Siedleckiej. Uroczystość rozpoczęła procesja z relikwiami św. Andrzeja,  z kościoła parafialnego na Bobolówkę. W trakcie procesji rozważano radosne tajemnice różańca i modlono się w intencji Ojczyzny. Cała uroczystość była transmitowana przez Archidiecezjalne Radio FARA. Mimo niesprzyjających prognoz, św. Andrzej Bobola – patron Polski oraz Akcji Katolickiej postarał się o bezdeszczową aurę.

Po odśpiewaniu kilku pieśni maryjnych, oraz deklamacji wiersza swojego autorstwa , poetki Teresy Paryny,   wysłuchaliśmy konferencji „Objawienia fatimskie ratunkiem dla ludzkości i świata” wygłoszonej  przez ks. Adama Lechwara z Diecezji Sandomierskiej. Nawiązał w niej do ślubów króla Jana Kazimierza złożonych w Katedrze Lwowskiej, do obrony Jasnej Góry przed Szwedami. Przypomniał też przesłanie Maryi zawarte w objawieniach fatimskich, by odmawiać codziennie różaniec,  ożywić Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem  ks. biskupa Stanisława Jamrozka. W Słowie Bożym nawiązał do tegorocznego hasła „Idźcie i głoście” , by Orędzie Zbawiciela dotarło do wszystkich ludzi. Wiara rodzi się ze słyszenia, powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Źródłem naszego zbawienia jest krzyż- brama do nieba.

Jednym z darów ofiarnych były różańce składane przez członków Akcji Katolickiej przeznaczone na  misje dla Ukrainy.

Dzisiaj szeregi Akcji Katolickiej zasilił nowo mianowany Parafialny Oddział z Parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie.

W roku bieżącym przypada 60 rocznica napisania Encykliki przez papieża Piusa XII upamiętniającej   trzechsetną rocznicę chwalebnego męczeństwa św. Andrzeja Boboli „INVICTUS ATHLETIĆ CHRISTI”, której egzemplarz otrzymał każdy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Po zakończeniu Mszy św. odśpiewaliśmy hymn TE DEUM (Ciebie Boga wysławiamy) oraz  Litanię do Matki Bożej, następnie ks. biskup poświęcił figurę Matki Bożej Fatimskiej ufundowaną  przez Akcję Katolicką z Archiprezbiteratu Jarosławskiego.

Naszą parafię reprezentował Parafialny Asystent Akcji Katolickiej – ks. proboszcz Mariusz Kilar, Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej – Eugenia Dudek oraz  Anna Rudnicka – członek Akcji Katolickiej.

 

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk