Parafialna pielgrzymka do Matki Bożej Leżajskiej

 

 

fr1Lato  sprzyja aktywnemu wypoczynkowi oraz organizowaniu   pielgrzymek  do różnych sanktuariów. Namiastką  takich „prawdziwych”  wypraw pielgrzymkowych jest nasza doroczna parafialna piesza pielgrzymka do Matki Bożej Leżajskiej, przypadająca w dniu 02 sierpnia na odpust Matki Bożej Anielskiej z „Porcjunkuli”.

W tym dniu można uzyskać odpust zupełny  w każdym kościele parafialnym.

 Odpust „Porcjunkuli” zawdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu, który wyprosił go u Boga dla całego świata.

W roku bieżącym   pielgrzymujmy  do Matki Bożej Leżajskiej już po raz 48-my, jako wotum wdzięczności za Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii,  w dniach 22-23 czerwca 1971 r.

Nasza grupa pątnicza zebrała się w kościele piskorowickim pw. św. Karola Boromeusza przed godz. 7:00. Ks. kanonik  Wincenty Skrobacz udzielił nam błogosławieństwa, następnie wyruszyliśmy w kierunku Leżajska. Po drodze dołączali do nas piechurzy  mieszkający przy  trasie pielgrzymki.

Czas umilała nam modlitwa oraz śpiew przy akompaniamencie gitar intonowany przez scholę.

 Na początku odśpiewaliśmy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie ks. proboszcz Mariusz Kilar przypomniał hasło Roku Liturgicznego „W mocy Bożego Ducha”. Zwrócił uwagę, że w Godzinkach jest wiele odniesień do Starego Testamentu, które omawiał. Przybliżał nam także znaczenie owoców Ducha Świętego z Listu św. Pawła do Galatów.

W modlitwie różańcowej rozważaliśmy tajemnice bolesne.

 Pokonując kolejne kilometry mijaliśmy zadbane, pięknie ukwiecone posesje. Słysząc naszą modlitwę i śpiew, z niektórych domów wychodzili zaciekawieni  mieszkańcy, którzy  nie mogli z nami pielgrzymować. Wymienialiśmy wzajemnie gesty pozdrowienia  oraz życzliwe  uśmiechy. Byli też  i tacy, którzy ze wzruszenia uronili łezkę.

Po przekroczeniu rzeki San, naszym oczom ukazała się piękna panorama, jakby   zielono-żółta „szachownica” utworzona z szumiących łanów łąk oraz pól uprawnych.

 Punktem postojowym był przystanek w Wierzawicach, gdzie odpoczywaliśmy by uzupełnić ubytki zużytej energii.

Po zasłużonym odpoczynku ruszyliśmy dalej. Do bram Bazyliki O.O. Bernardynów dotarliśmy około godz. 10:00.

U stóp Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia złożyliśmy swoje osobiste intencje pielgrzymkowe , by Matka Najświętsza zaniosła je przed Boży Tron. Następnie była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w celu uzyskania wspomnianego odpustu „Porcjunkuli”.

O godz. 11:00 uczestniczyliśmy w uroczystej koncelebrowanej Sumie Odpustowej pod przewodnictwem Metropolity   Archidiecezji Przemyskiej, ks. Arcybiskupa Adama Szala, z udziałem m.in. naszych duszpasterzy: ks. proboszcza Mariusza Kilara oraz ks. kanonika Wincentego Skrobacza.  Nasi księża odprawiali Msze św. dziękczynne za wiarę, Ojczyznę oraz w naszych intencjach. W odświętnej oprawie liturgicznej brali udział m.in. nasi parafianie.
W homilii ks. arcybiskup nawiązał do dzisiejszego święta „Porcjunkuli”. Wspomniał ,że każde święto jest  przesłaniem  Boga do nas. Nie możemy  zabiegać   tylko o dobra doczesne, bo bez Boga i zasad moralnych nie osiągniemy szczęścia na Ziemi. Aby odmienić Kościół,  musimy zacząć od siebie. Odpust jest okazją do naszej przemiany, by uporządkować swoje serca przez sakrament pokuty i umocnić je przez Komunię Świętą. Od pokus możemy się uchronić tylko,  zawierzając swoje życie Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce.

Na koniec zaśpiewaliśmy hymn MAGNIFICAT.

Ks. arcybiskup był uradowany dużą rzeszą pielgrzymów, poprosił o modlitwę w intencji  powołań kapłańskich  i zakonnych. Na pożegnanie, dzieciom podarował obrazki.

Pokrzepieni „Słowem i Chlebem Życia”, pełni radości i pokoju, powróciliśmy bezpiecznie do swoich domów.

 Wdzięczni Bogu za wspaniałą ucztę duchową, z niecierpliwością i utęsknieniem czekamy na kolejne nasze wspólne inicjatywy pielgrzymkowo-rekreacyjne w nadziei, że będą równie udane.

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk