Nowy Ordynariusz Archidiecezji Przemyskiej

Nowy obraz (1)W sobotę, 30 kwietnia, Radio Watykańskie oraz Nuncjatura Apostolska w Warszawie podały że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abpa Józefa Michalika z posługi Metropolity Przemyskiego. Nowym Arcybiskupem Metropolitą Przemyskim mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji Adama Szala. Do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego Arcybiskupa Józef Michalik będzie sprawował obowiązki Administratora Apostolskiego.

Informuje o tym sam Arcybiskup Senior zapowiadając zarazem termin Ingresu nowego Ordynariusza:

Drodzy Diecezjanie,

Z wdzięcznością wobec Pana Boga i ze szczerą radością pragnę Was poinformować, że w dniu dzisiejszym Ojciec Święty Franciszek powiadomił mnie przez pośrednictwo swego Nuncjusza Apostolskiego, że przyjął moją kilkakrotnie ponawianą prośbę o mianowanie nowego arcybiskupa Metropolity Przemyskiego.  Został nim biskup Adam Szal, który od wielu już lat ofiarnie i mądrze służył Kościołowi w Ojczyźnie i w naszej archidiecezji.

Od kilku miesięcy archidiecezja modliła się o pasterza według Serca Bożego i jestem głęboko przekonany, że ta decyzja jest wolą Ducha Świętego, który łaskę i moc swoją okazuje pokornym i proszącym Go szczerze. Nie ustawajmy zatem w gotowości współpracy i  w modlitwie za naszego nowego Arcypasterza, który odtąd ma szczególne prawo do naszej pomocy i modlitwy.

Kapłanom i Zakonom z Archidiecezji oraz wszystkim diecezjanom, a szczególnie zaangażowanym w kościelnych stowarzyszeniach, ruchach i grupach duszpasterskich serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę i informuję, że ingres nowego Arcybiskupa Metropolity do Katedry Przemyskiej odbędzie się w sobotę 21 maja 2016 roku o godz. 10.00.

 

Sam Abp Michalik wielokrotnie od ponad roku zapowiadał oficjalnie swoją rezygnację oraz prosił o modlitwę w intencji dobrego wyboru nowego „pasterza według Serca Bożego”. Teraz stało się to faktem. Arcybiskup na zakończenie swej 23 letniej posługi biskupiej kieruje jeszcze do Diecezjan List – słowa wdzięczności i zachęty do współpracy z nowym Ordynariuszem:

 

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie,
Kochani Księża.

            Tak oto nadszedł czas wypełnienia naszych modlitewnych oczekiwań i nadziei na przybycie nowego Arcybiskupa Metropolity. Znamy go wszyscy, jest synem naszej ziemi i przez całe kapłańskie życie dzielił trud odpowiedzialności za  przekaz wiary i zbawienie powierzonych nam ludzi.

            Nowy Arcybiskup nie potrzebuje naszych pochwał, bo jego dotychczasowe życie, jego gorliwość pielgrzymia i pasterska same mówią za siebie, ale Arcybiskup Adam będzie potrzebował naszej aktywnej przed Bogiem i przed ludźmi obecności. Ofiarujmy ją w każdej sprawie i w każdy czas.

            Nadszedł czas, żebym od siebie podziękował za lata wiernej współpracy Arcybiskupowi Adamowi i Biskupowi Stanisławowi, ale także Wam Kochani Księża Diecezjalni i Członkowie wspólnot zakonnych męskich i żeńskich za te 23 lata wspól­nej troski o sprawy Boże, ze szczególnym zatroskaniem o przekaz wiary, o zbawienie ludzi oraz o moralność i chrześcijańską kulturę w naszej Ojczyźnie.

            Wiele programów i inicjatyw duszpasterskich mogło wydawać się niektórym ludziom niezrozumiałymi, ale nie odstawaliśmy nimi ani na krok od wierności Kościołowi i na wielu polach nie daliśmy się wyprzedzić w gorliwości, co nie znaczy wcale, że nie moglibyśmy uczynić więcej, bo chrześcijańska miłość do Boga i do ludzi nie ma granic.

            Nie ustawajmy i dalej w pogłębianiu naszej odpowiedzialności za formację dzieci i młodzieży. Kontynuujmy gorliwość w uruchamianiu żywej pobożności i wiary naszych parafian w grupach duszpasterskich i modlitewnych. Konkretną pomocą będzie ciągle Akcja Katolicka, KSM, RAM, Oaza młodych i rodzin, a także inne kościelne grupy, które pomogą najskuteczniej zachować i pogłębić nasze zdrowe tradycje kościelne i diecezjalne.

            Przez lata całe byłem dumny z tych naszych starszych i młodszych Kapłanów, którzy potrafili dokonać tak wiele na poszczególnych polach pracy. Zaufali ludziom a ludzie zaufali im, dzięki czemu nawet w małych parafiach czy wioskach wybudowano nowe kościoły, powołano Akcję Katolicką i stowarzyszenia katolickie, powstały nowe Róże Żywego Różańca i tyle innych inicjatyw.

            Szczególnie pięknym świadectwem pracy z młodzieżą i to budzącym nadzieję na przyszłość, są coroczne rekolekcje wakacyjne, obejmujące kilka tysięcy dzieci i młodzieży, a także nasze diecezjalne dni młodych, koła CARITAS i inne inicjatywy, które mają zakorzenienie w całorocznej pracy księży, sióstr i katechetów świeckich.

            Dziękuję całym sercem pracownikom Instytucji Diecezjalnych za lata współ­pracy. To dzięki ich umiejętnościom mogliśmy realizować wyznaczone nam przez Kościół zadania.

            Z poczucia wierności prawdzie dodać pragnę, że mimo osobistego dystansu do zewnętrznej polityki i poszczególnych partii, z instytucjami państwowymi i samorzą­dowymi, przez wszystkie lata darzyliśmy się wzajemnym szacunkiem, mimo, że często należeli do różnych orientacji politycznych. Nie mogło być inaczej, skoro jesteśmy dziećmi tej samej, od 1050 lat chrześcijańskiej Ojczyzny i skoro zostaliśmy ochrzczeni tym samym chrztem. Za dotychczasową współpracę wszystkim dziękuję, ufając, że mój Następca spotka się z podobną życzliwością.

            Sprawy Kościoła i Ojczyzny zawsze nam powinny leżeć na sercu, bo wiemy, że siłę i dobrobyt Ojczystego kraju tworzą ludzie zdrowi moralnie, mądrzy i uczciwi, a nawet największe bogactwa roztrwonią korupcje, zaś najpotężniejsze siły zniweczą podziały, egoizmy i zdrady. Los naszej Ojczyzny zawsze był związany z losem Koś­cioła, a niewola Polski pogrążała w kolejne trudności Kościół i osłabiała moralność. Życia osobistego, polityki czy pracy społecznej nigdy nie wolno odłączać od moralności, bo silny  moralnie naród to silny wiarą Kościół żywych ludzi.

            Na koniec pragnę przeprosić wszystkich, którym nie dałem dobrego przykładu, zgorszyłem lub sprawiłem przykrość. Chciałbym czas, który mi Pan Bóg jeszcze zechce ofiarować, poświęcić na wynagrodzenie Bogu i ludziom niedostatków i grze­chów mojego kapłańskiego posługiwania.

            Dodam, że w nowej sytuacji, jako biskup emeryt mam nadzieję pozostać w archidiecezji przemyskiej ufając, że może jeszcze w pewnym stopniu będę mógł być przydatny przez modlitwę i drugorzędne posługi.

 

            Nowemu księdzu Arcybiskupowi Metropolicie życzę długich lat owocnej służby i życzę takiej, a nawet jeszcze większej życzliwości i pomocy, jakiej ja sam od Księdza Biskupa Adama, Biskupa Stanisława i Drogich mi Kapłanów oraz od Diecezjan Przemyskich doznawałem.

 

Niech łaska Bożego błogosławieństwa, opieka Matki Najświętszej
i wsta­wiennictwo świętych Patronów: Jana z Dukli, biskupa Pelczara,
Dobrego Łotra i bł. księdza Jana Balickiego czuwa nad nami wszystkimi. 

Arcybiskup Józef Michalik
Administrator Apostolski

 

Przemyśl, 30 kwietnia 2016 r.

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk