Nowy Metropolita Przemyski

 W sobotę 21 maja odbył się ingres Arcybiskupa Adama Szala do Archikatedry Przemyskiej. Ingres to znaczy uroczysty wjazd, w tym przypadku wejście, objęcie katedry przez nowego biskupa.

Już od niemal dwóch lat Arcybiskup Józef Michalik wspominał i przygotowywał księży i diecezjan o na swoje odejście. W stosownym czasie na ręce Ojca Świętego Franciszka złożył przewidzianą prawem kanonicznym rezygnację z urzędu ordynariusza diecezji. Wiernym zaś polecał modlić się o dobry wybór biskupa „według Serca Bożego”.

W ostatnim dniu kwietnia dowiedzieliśmy się w oficjalnym komunikacie o postanowieniu papieża, że nowym metropolitą przemyskim zostaje ks. bp Adam Szal. W sobotę 11 maja 2016 r. Abp Adam Szal oficjalnie uroczyście wi w sposób urzędowy przejął obowiązki Metropolity Przemyskiego podpisując odpowiednie dokumenty.

abpAdamSzal_1Abp Szal Adam urodził się 1953 r. w Wysokiej koło Łańcuta. Po szkole średniej w Technikum Rachunkowości Rolnej i egzaminie maturalnym w 1972 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Pierwszy rok studiów został przerwany przez służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Formacja seminaryjna zaś została zwieńczona święceniami kapłańskimi, których udzielił mu 31 maja 1979 r. bp Ignacy Tokarczuk.

Jako wikariusz pracował najpierw w Lutczy, a następnie w krośnieńskiej Farze. Stamtąd w 1988 został skierowany na studia z zakresu historii Kościoła na KUL. Zwieńczeniem studiów była obrona pracy doktorskiej w 1990 r. W międzyczasie był wikariuszem w Przeworsku.

W dniu 1 lipca 1988 r. podjął obowiązki  wykładowcy historii Kościoła w Instytucie Teologicznym Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu i prefekta alumnów Seminarium, a 29 czerwca 1996 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Funkcję tę pełnił do 2001 r. Z woli Ojca Świętego Jana Pawła II, 16 listopada 2000 został ogłoszony biskupem pomocniczym przybierając zawołanie „Gloria Tibi Trinitas”. Metropolita przemyski abp Józef Michalik udzielił mu święceń biskupich 23 grudnia 2000 r.

Od 2007 r. w Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję delegata do spraw Ruchu Światło Życie. W latach 2008-2014 był członkiem Komisji ds. Młodzieży. Od wielu lat pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i sanktuariów maryjnych na Podkarpaciu.

Uroczysty ingres nowego metropolity zaplanowano więc na sobotę przed Uroczystością Trójcy Świętej chcąc niejako podkreślić trynitarne zawołanie biskupie: „Gloria Tibi Trinitas” – Chwła Tobie Trójco.

Metropolita Przemyski wystosował do diecezjan na tę okoliczność List Pasterski.
Nawiązał do swego zawołania „Gloria Tibi Trinitas”:

„To w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego i włączeni do zbawczej społeczności Kościoła. To w imię Trójcy Świętej dokonują się w nas inne znaki sakramentalne. Kościół jest ludem zjednoczonym jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego, czyli wspólnotą zgromadzoną w imię Trójcy Świętej.”

Arcybiskup Adam podkreślił rolę znaku krzyża jaki czynimy w różnych okolicznościach życia szczególnie w polskiej tradycji: 

błogosławieństwo dziecka wstępującego na nową drogę życiową,
praca rolnika,
matka piekąca chleb czy rozkrawająca bochenek chleba,
sportowiec podejmujący próbę osiągnięcia dobrego wyniku,
uczeń stający do ważnego egzaminu,
ktoś rozpoczynający podróż samochodem i budzący w sobie intencję szczęśliwej drogi…

Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, jak ważny jest to znak, intencja, słowa:

„Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zaprasza nas do wędrówki ku zbawieniu, którym jest On sam.”

I przyznał zarazem, że on sam rozpoczyna dziś swoją – naszą – nową drogę:

„Dziś, w uroczystość Trójcy Świętej, znakiem krzyża i wyznaniem wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego rozpoczynamy naszą wspólną wędrówkę we wspólnocie naszej archidiecezji, która jest cząstką nowego narodu wybranego.”

 Przypominając słowa Ojca Świętego Franciszka, jest świadom, że jako pasterz

„niekiedy stanie z przodu, aby wskazać drogę i podtrzymać nadzieje ludu, innym razem zwyczajnie stanie pośród wszystkich ze swą prostą i miłosierną bliskością, a w pewnych okolicznościach powinien iść za ludem, aby pomóc tym, którzy zostali z tyłu” („Evangelii Gaudium” n. 31).

Dlatego na początku posługiwania Arcybiskup życzy i błogosławi wszystkim kapłanom, wspólnotom zakonnym diecezji, rodzinom, dzieciom i młodzieży, szczególnie wspólnotom zaangażowanym w różne dzieła apostolskie, a także utrudzonym pracą i bezrobotnym, chorym i cierpiącym.
Podejmuje więc rozważanie na temat potrzeby, wręcz konieczności błogosławieństwa:

„W dzisiejszym świecie, tak skomplikowanym, pełnym rażących niesprawiedliwości i krzywd, jakże aktualna jest zachęta św. Piotra Apostoła: „Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś błogosławcie. Do tego jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo” (1 P 3, 9).”

Niewątpliwie, nawiązując do swego pielgrzymiego doświadczenia, zdaje się czynić na naszych czołach ten piękny ojcowski gest błogosławieństwa dzieci:

„U początku tego pielgrzymiego trudu chciałbym, naznaczyć was wszystkich znakiem Krzyża Świętego i zachęcić do wspólnego życiowego wędrowania. (…) „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad tobą…”

Arcybiskup Metropolita Archidiecezji Przemyskiej pełen ufności kończy swój pierwszy List Pasterski słowami pięknej modlitwy św. Hilarego:

„Boże, w Trójcy Świętej jedyny! „W Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję i uwielbiam, o błogosławiona Trójco.”

Niech Was błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.

Post scriptum: Jakże by mogło zabraknąć odniesienia do Maryi w słowach Biskupa – Pielgrzyma:

„Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca, bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego, bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego, Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej”.

 

Życzymy nowemu Metropolicie tej matczynej obecności Maryi oraz właśnie Bożego błogosławieństwa w Jego pasterskiej posłudze. Szczęść Boże!

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk