Narodowe Czytanie Ewangelii w Piskorowicach

V NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
EWANGELIA WG ŚW. MARKA

 Już po raz piąty w III Niedzielę Wielkanocną odbywa się NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO wzorem podobnego czytania wybitnych dzieł literatury Polskiej. Podobnie jak tam, tak i tu ma ono na celu upowszechnienie i zachętę do lektury – w tym przypadku – lektury Pisma Świętego. W tym roku podejmujemy czytanie Ewangelii wg św. Marka.

Marek, któremu już najstarsza tradycja chrześcijańska przypisuje autorstwo drugiej Ewangelii, zwykle jest utożsamiany z Janem Markiem, synem Marii, która stała pod krzyżem, a trzy dni później była przy pustym grobie Chrystusa. Marek częściowo towarzyszył św. Pawłowi w czasie jego podróży misyjnych. W Rzymie zaś zetknął się ze św. Piotrem Apostołem. To właśnie Marek, jak utrzymuje najstarsza tradycja, spisał Ewangelię głoszoną przez Piotra, za czym przemawia zresztą wiele danych zaczerpniętych z treści samej Ewangelii. W sposób wyjątkowo szczegółowy zostały w niej opisane zdarzenia, w których bierze udział Piotr. (Marek opuszcza – prawdopodobnie na życzenie pragnącego się upokorzyć Piotra – te wszystkie epizody, które przedstawiają Księcia Apostołów w pozytywnym świetle: zapowiedź udzielenia Piotrowi władzy prymatu, chodzenie po wodzie, stater znaleziony w rybie). Opisuje natomiast dokładnie potrójne zaparcie się Piotra i upomnienia udzielane Apostołowi przez Chrystusa.

Druga Ewangelia napisana w języku greckim była przeznaczona dla ludzi nie obeznanych z Palestyną jako krajem ani z językiem żydowskim. Wspomniane w tej Ewangelii miejscowości są określone dokładnie pod względem geograficznym i wszystkie wyrażenia żydowskie są tłumaczone na język grecki, dość często zdarzają się terminy pochodzenia łacińskiego. Najprawdopodobniej więc adresatami Ewangelii Marka byli chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i zamieszkujący w Rzymie.

W przeciwieństwie do pierwszej Ewangelii, Ewangelia Marka zawiera bardzo mało mów Jezusa, natomiast dość szczegółowe są w niej relacje o czynach Jezusa. Marek jest typowym świadkiem, który opowiada zwięźle, realistycznie, językiem niewyszukanym, to co widział i słyszał Piotr Apostoł.

W Ewangelii tej dominuje myśl następująca: Jezus jest prawdziwym Synem Bożym. Dlatego z takim upodobaniem mówi Marek o nadludzkiej mądrości Jezusa, o Jego cudotwórczej mocy i o Jego władzy nad szatanem. Jezus zaś sam najchętniej nazywa się Synem Człowieczym. Dość znamienne są dla Ewangelii Marka nakazy Jezusa, by nie wyjawiano Jego Boskiej mądrości i cudotwórczej mocy. Zjawisko to, zwane jest sekretem mesjańskim. Tłumaczy się ono swoistą taktyką Jezusa, który chce, by ludzie dopiero z Jego triumfu nad śmiercią wywnioskowali, kim On jest rzeczywiście. Zredagowana chyba między 60 a 70 rokiem, jako druga – po aramejskiej Ewangelii Mateusza – Ewangelia Marka uchodzi z najstarszą.

Przygotowana do Narodowego Czytania Ewangelia wg św. Marka tutaj została mocno okrojona, aby można ją było wysłuchać w pół godziny przed Mszą. Usłyszymy przede wszystkim te fragmenty, które uwypuklają zamiar autora, by przedstawić Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga.

Na stronie internetowej Parafii i na portalu YOUTUBE  będziemy mogli obejrzeć nagrania fragmentów Ewangelii czytanej w domu, w gronie rodzinnym. Zachęcam, abyśmy odkrywali JEZUSA – BOGA na kartach Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mawiał św. Hieronim (IV/V w.)

Tekst Ewangelii wg św. Marka w Biblii Tysiąclecia: BIBLIA.

Aby obejrzeć i wysłuchać domowych nagrań Ewangelii, wystarczy otworzyć CZYTANIE.

ks. Mariusz

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk