•  sobota, 12 paź 2019  10:00
 •  sobota, 12 paź 2019  15:30
 • Łańcut – Fara
  ul. Farna 20
  37-100 Łańcut
  podkarpackie


Archiprezbiter łańcucki, moderator Dzieła Biblijnego
oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
zapraszają na Kongres Biblijny Archidiecezji Przemyskiej:

 • duszpasterzy i delegacje parafii archiprezbiteratu łańcuckiego

  (dekanaty: Błażowa, Kańczuga, Leżajsk I, Leżajsk II, Łańcut I, Łańcut II, Przeworsk I, Przeworsk II i Żołynia),

 • osoby konsekrowane pracujące w archiprezbiteracie,

 • absolwentów Szkoły Animatora Biblijnego w Łańcucie i Przeworsku,

 • grupy biblijne,

 • uczestników warsztatów biblijnych w Łańcucie w dniu 2 marca 2019 r.,

 • wszystkich zainteresowanych lekturą i modlitwą Pismem Świętym.

Spotkanie kongresowe odbędzie się w Łańcucie (Fara)w sobotę12 października 2019 r.

Hasło Kongresu: Panie, uświęć nas w prawdzie.

PROGRAM:

 • 10.00 – Rozpoczęcie – Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie (Fara)

 • 10.20 – Wykłady:

  – Postępować w prawdzie w świetle Listu do Efezjan – ks. dr Marek Dzik

  – Miłujmy czynem i prawdą (1 J) – dr Beata Urbanek

 • 11.30 – Wspólnotowa modlitwa słowem Bożym

 • 12.00 – Przerwa

 • 12.45 – Lokalny program biblijny

 • 14.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!