Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich ks. Kanonika

            W niedzielę 4 czerwca 2017 r., w  Święto Zesłania Ducha Św., na sumie została odprawiona uroczysta, dziękczynna Msza św. w 40-tą rocznicę święceń kapłańskich ks. Kanonika Wincentego.

Mszę św. sprawował Dostojny Jubilat w obecności zaproszonych księży: bratanka o. Rafała Skrobacza i ks. Kanonika Bronisława Futymy oraz naszego ks. proboszcza Mariusza. Na tę uroczystość przybyła najbliższa rodzina ks. Kanonika i licznie zgromadzeni parafianie. Słowo Boże wygłosił ks.  Bronisław, który przed laty przygotowywał Mszę św. prymicyjną ks. Wincentego . Przybliżył nam szczegółowo życiorys Jubilata oraz podał wiele ciekawych epizodów z jego życia . O oprawę Eucharystii zadbała Akcja Katolicka, lektorzy, ministranci, dzieci ze szkoły podstawowej i schola.

Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele Akcji Katolickiej w osobach : Anna Rudnicka, Eugenia Dudek  i  Rady Duszpasterskiej: Alicja Morawska, Aleksander Dudek,  złożyli życzenia i wręczyli kwiaty Jubilatowi.

Czcigodny Księże Kanoniku!

Dostojny Jubilacie!

Czterdzieści lat temu Wielki Biskup ks. Ignacy Tokarczuk udzielił Ci święceń kapłańskich. Co wtedy działo się w Twoim sercu, Ty sam wiesz najlepiej i na pewno to dzisiaj wspominasz. Otrzymałeś wielki dar – sakrament kapłaństwa i  na pewno miałeś świadomość, że trzeba go pielęgnować  i rozwijać, jak winorośl, aby wydała owoce.

Drogi Ks. Wincenty czterdzieści lat pracy kapłańskiej, to głównie dowód wierności Chrystusowi, a owoce Twojego kapłaństwa,  bogate żniwo jest przede wszystkim tutaj w Parafii  pw. Św. Karola Boromeusza, bo największa część tych lat przypadła na naszą wspólnotę parafialną

To tutaj nas chrzciłeś, uczyłeś religii, odprawiałeś Msze Święte,  organizowałeś rozśpiewane pielgrzymki, zagubionych, obciążonych grzechami przyjmowałeś u kratek konfesjonału i rozgrzeszałeś, udzielałeś Najświętszego Sakramentu, przygotowywałeś do Bierzmowania,  zakochanych łączyłeś więzami małżeństwa, a zmarłych odprawiałeś na wieczny spoczynek. Mnóstwo czasu spędziłeś w kancelarii, wypełniając różne dokumenty i tworząc kronikę parafialną. Owocami Twojej posługi duszpasterskiej są powstałe grupy parafialne:  róże różańcowe, Akcja Katolicka, Rada Duszpasterska, schola, lektorzy i ministranci, bo Ty z zatroskaniem dbałeś o naszą duchowość. Przede wszystkim uczyłeś nas wiary i wierności Bogu, bo nie raz słyszeliśmy z Twoich ust:

„Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
dotrzymać pragnę szczerze,
Kościoła słuchać w każdy czas
w świętej wytrwać wierze.”

Dzisiaj – w pięknym dniu Pamiątki Zesłania Ducha Świętego, dziękujemy Opatrzności Bożej za czterdzieści lat Twojego Kapłaństwa, za posługę sakramentalną, która jest  wyrazem służby człowiekowi, ale przede wszystkim służby Chrystusowi. Dziś każdy z nas wyraża wdzięczność Bogu za takiego Kapłana, tymi słowami, których nas przecież nauczyłeś:

„O Panie Boże dzięki Ci,
żeś mi Kościoła otwarł drzwi,
w nim żyć, umierać pragnę.”

            Z okazji 40-tej rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich, my przedstawiciele  grup parafialnych , zapewniamy o modlitwie i życzymy  ks.  Kanonikowi  Wincentemu, błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego, Matczynej opieki, wytrwałości Hioba, anielskiej cierpliwości i nieustającej gotowości serca, zasłuchanego w Jezusowe Słowo. Niech Bóg obdarzy Cię zdrowiem i siłą na dalsze lata posługiwania.

Szczęść Boże!

Eugenia Dudek

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk