W piątek, 11 listopada 2022 r.,
na terenie Archidiecezji Przemyskiej,
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Dyspensy udzielił Metropolita Przemyski, abp Adam Szal,
który jednocześnie zobowiązuje korzystających z dyspensy
do złożenia ofiary na misje.


Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, (kan. 1249-1253 Kodeksu Prawa Kanonicznego) post obowiązuje każdego katolika w takiej formie, która została przyjęta w danym Kościele lokalnym. W Polsce jest to wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Udzielona dyspensa zakłada zmianę jedynie formy postu, w tym przypadku z wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na modlitwę lub jałmużnę postną, przy czym biskup ma prawo wskazać konkretny cel takiej jałmużny, co też w tym przypadku uczynił.

Warto pamiętać, że zachowanie przyjętej formy postu
wiąże katolika w sumieniu i również jest wyrazem wierności i dojrzałości wiary.

Mimo, iż dyspensa została udzielona, wierni nie muszą z niej korzystać.