Bierzmowanie w 2019

29 maja 2019 roku, ósmoklasiści i gimnazjaliści z naszej parafii przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk specjalnego gościa – ks. abp. Adama Szala. Było to wydarzenie niezwykle ważne, podniosłe, ale jednocześnie pełne radości. W końcu Duch Święty, na którego tyle czekali, miał zamieszkać w ich sercach.

BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Już około  godziny 17.15 wszyscy kandydaci zaczęli zbierać się przed kościołem razem z rodzicami i świadkami, by przed uroczystą Mszą Świętą wziąć udział w jednej z ostatnich Majówek. Każdy usiadł na wyznaczonych miejscach. Tuż po skończonej majówce, którą prowadził  ks. Wincenty Skrobacz, w kościele zapanowała podniosła atmosfera.

O 18.00 do kościoła weszła uroczysta procesja na czele z ks. abp. Adamem Szalem. Za nim szli księża z naszej parafii oraz ks. prał. Marek Cisek – Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku wraz z ministrantami
i lektorami. Schola zaczęła pięknie śpiewać, przy akompaniamencie gitar, co jeszcze bardziej podniosło radosny nastrój.

Ks. arcybiskupa powitali rodzice, którzy z nadzieją i ufnością prosili
o udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Uczynił to również proboszcz,
ks. Mariusz Kilar.

Do wszystkich zgromadzonych na Eucharystii ks. abp. Adam Szal skierował słowo homilii, w której nawiązał do słów św. Jana Pawła II wyjętych z Ewangelii wg św. Jana: „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Mówił
o znaczeniu prawdy w życiu człowieka, o prawdomówności i życiu wg poznanej prawdy. Dał szereg przykładów z życia apostołów czy postaci z historii Kościoła.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i złożeniu przyrzeczeń abstynenckich, po modlitwie arcybiskupa  nad zgromadzonym ludem, nastąpił główny obrzęd Liturgii: Sakrament Bierzmowania.

Po Sakramencie Bierzmowania nadszedł czas na procesję z darami:

płonąca świeca – symbolizuje dobre uczynki oświecające innym drogę nieba, dar ołtarza – ofiara na misje w kwocie 1240zł, przyrzeczenia abstynenckie

chleb i winogrona – owoce ziemi i pracy ludzkiej mówią, że życie ma być owocowaniem dla pożytku własnego i dla Boga

komunikanty – wypieczone z czystej mąki, stają się Komunią Świętą, symbolizują sakramentalne pojednanie z Bogiem, ale również jedność z ludźmi

wino i hostia – są najcenniejszą ofiarą Chrystusa, dopingują do składania Bogu codziennej ofiary ze swojej pracy i nauki, ze swych radości i kłopotów, jednym słowem – z tego, co przynosi los.

Po zakończonej Eucharystii młodzież podziękowała Jego Ekscelencji  za to, że z Jego rąk mogła przyjąć ten niezwykły sakrament. Słowa podziękowania skierowali również do ks. proboszcza Mariusza Kilara i ks. kanonika Wincentego Skrobacza za to, że starali się ich uczynić dojrzałymi do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Symbolem tej wdzięczności były piękne wiązanki kwiatów.

Na koniec Eucharystii ks. arcybiskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Po zakończonej Mszy Świętej wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk