Archaniołowie i Anioł Stróż

 

Mi ch -wis 1W tradycji chrześcijańskiej archaniołowie należą do szczególnego rodzaju duchów posyłanych przez Boga. Słowo anioł nie oznacza natury, ale zadanie.

W odróżnieniu od aniołów, archaniołowie odegrali ważniejszą rolę w wielu wydarzeniach historii zbawienia.

W Piśmie Świętym znane są imiona tylko trzech archaniołów i tylko ich kult jest dozwolony.

Pierwszym znanym z imienia archaniołem jest św. Michał.

Jego imię pochodzi z hebrajskiego „Mika el”  i oznacza dosłownie „któż jak Bóg”. Ukazywał się prorokowi Danielowi, pojawił się też w wielkich wizjach apokaliptycznych św. Jana. Wśród archaniołów zajmuje czołowe miejsce. Kiedy szatan zbuntował się przeciwko Bogu, to archanioł Michał wystąpił przeciwko niemu.  Często przedstawiany jest z mieczem, lancą lub tarczą z napisem: Quis ut Deus („Któż jak Bóg”).

Archanioł Michał jest patronem Kościoła świętego, wielu państw i miast – Łańcuta, Sanoka.  Od średniowiecza Archanioł Michał uważany jest za patrona Niemiec.

Papież Leon XIII ustanowił modlitwę do św. Michała Archanioła, którą o d kilku lat, po każdej Mszy św. w naszym kościele odmawiamy, polecając Ukrainę szczególnej jego opiece.

Błogosławiony  ks. Bronisław Markiewicz (pochodzący z naszej Archidiecezji) pod  imieniem  św. Michała Archanioła założył dwa zgromadzenia zakonne: męski i żeński, którym zlecił wychowanie młodzieży, zwłaszcza opuszczonej i sierot (Księża Michalici i Siostry Michalitki).Gabriel wpis 2,,2

Wielką misję do spełnienia miał kolejny z archaniołów – Gabriel. Imię to składa się z dwóch wyrazów: „geber”, co oznacza „silny” oraz „el” – „Pan Bóg”. Znaczenie tego imienia to „wojownik Boży”, moc Boża”.  Archanioł Gabriel jest uważany za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Przybył do Maryi z dobrą nowiną i zwiastował Jej narodzenie Jezusa. Powiadomił też o tym fakcie św. Józefa we śnie. Przemówił do pasterzy w Świętą Noc.  W świątyni jerozolimskiej zwiastował Zachariaszowi narodzenie syna, św. Jana Chrzciciela. Kościół  katolicki uznaje Gabriela za patrona radia, telewizji, urzędników pocztowych.

Rafał 3 wpis==Imię archanioła Rafał znaczy „Bóg uzdrawia”, ”Bóg uleczył”. Wspomina o nim tylko jedna księga w Piśmie Świętym – Księga Tobiasza. Rafał przedstawia się Tobiaszowi  jako jeden  z siedmiu aniołów posłanych przez Boga, aby wskazać mu drogę. Z pomocą Rafała, udaje się Tobiaszowi uzdrowić swojego niewidomego ojca, a także zawrzeć szczęśliwy związek małżeński z Sarą.  W drodze, archanioł, okazał się nie tylko towarzyszem, ale także przyjacielem, przewodnikiem oraz wsparciem w pokonywaniu trudności. Pouczył Tobiasza, jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Archanioł Rafał czczony jest nie tylko w tradycji chrześcijańskiej, ale również w judaizmie. Jest patronem podróżnych, pielgrzymów, skutecznym orędownikiem w modlitwach o uzdrowienie.

Ponadto każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, któremu powierzamy siebie wAnioł stróż wpis nn codziennych modlitwach. Modlitwa do Anioła Stróża jest jedną z pierwszych, jakie poznaliśmy, jakiej uczyli nas nasi rodzice.

Dziękujemy Bogu za naszych Aniołów Stróżów, którzy z Bożego polecenia strzegą nas w dzień i w nocy: „bo swoim aniołom nakazał w twej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach, na rękach będą cię nosili, abyś  nie uraził swej stopy o kamień” (Ps 91,11-12).

Powinniśmy się modlić do świętych aniołów Bożych, ponieważ są to istoty niezwykłe, będące w bezpośrednim kontakcie z Bogiem. Ofiarowują Mu nasze  zmagania, trudy i ułomności. Kult aniołów w wyjątkowy sposób pobudza nas do codziennego wzrastania ku świętości.

Anna Rudnicka

Informacje

Kancelaria parafialna czynna jest po każdej wieczornej Mszy świętej w dni powszednie w razie pogrzebu lub konieczności wyjazdu do chorego z sakramentami można kontaktować się o każdej porze.

Najnowsze wpisy

Kontakt

Telefon: +48 17 242 91 28 Email: parafia.piskorowice@op.pl , lub: d-pedro@wp.pl. Adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Karola Boromeusza w Piskorowicach, Piskorowice 123, 37-300 Leżajsk